Noordenveld verlengt opvang vluchtelingen Veenhuizen met een jaar

NOORDENVELD – Noordenveld gaat de tijdelijke opvang van asielzoekers in Groot Bankenbosch in Veenhuizen met één jaar verlengen. Het Centraal orgaan Opvang asielzoekers (COA) maakt sinds 2014 gebruik van de locatie om vluchtelingen tijdelijk te huisveten. In december vorig jaar heeft het COA het college verzocht om dat met een jaar te verlengen.

Motivatie voor verzoek COA De reden voor het COA om een verlengingsverzoek in te dienen is gelegen in de bijzondere positie die de opvanglocatie heeft verworven in de asielprocedure. Momenteel komen veel referenten van vluchtelingen voor gezinshereniging naar Nederland. Deze stroom ‘nareizigers’ worden in Veenhuizen opgevangen door het COA, gezien door de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) en de AVIM {Afdeling Vreemdelingen Identiteit en Mensenhandel van de politie) en door de gemeente ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen). Om dit proces draaiende te houden is verzocht om verlenging tot mei 2018. Met dit verzoek heeft de gemeente ingestemd.