Noordenveld vervangt papiercontainers

henk kosters 2015 3

‘Afval Anders’

REGIO – Het college van Noordenveld heeft ingestemd met het beleidsplan ‘Afvalstoffen in Noordenveld’. Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en gaat vervolgens de inspraak in. Het aantal kilo’s restafval per inwoner per jaar en het scheidingspercentage voor afval voldoet in Noordenveld niet aan de doelstelling die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in het programma ‘Van Afval naar Grondstof’. De gemeente heeft de ambitie om wel aan die doelstelling te voldoen. Dit betekent dat ze de komende jaren toe willen naar een scheidingspercentage van 75 procent (nu 58 procent) en 100 kilo restafval (nu 240 kilo) per inwoner. ‘Dit is een pittige uitdaging voor ons allen. De inwoners van Noordenveld worden ‘verleid’ om hun afval beter te scheiden dan ze nu doen. De gemeente helpt hierbij door onder andere een voorlichtingscampagne en door een ander rooster van ophalen van containers. Afval scheiden aan de bron levert een mooie bijdrage aan een beter milieu. Daarbij komt dat het goedkoper is om afval te scheiden en minder afval in de grijze container aan te bieden. Door afval te scheiden op soort gaan de verwerkingskosten omlaag en dat betekent dat de afvalstofheffing niet omhoog hoeft’, zegt wethouder Henk Kosters. Op basis van de resultaten van de inwoners enquête, de inwonersavonden en de kaders van de raad kiest de gemeente voor een gefaseerde aanpak. Bij ‘Afval Anders’ ligt de nadruk op het wijzigen van de inzamelfrequenties. Na de evaluatie in 2018 wordt gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstelling te halen. Bijvoorbeeld het zelf wegbrengen van restafval. In de loop van 2016 worden de eerste maatregelen getroffen. Inwoners van Noordenveld mogen voortaan naast plastic verpakkingen en drankenkartons ook metalen verpakkingen (blik) in de plastic zak doen. Medio 2016 worden de papiercontainers vervangen. Inwoners mogen, als ze dat willen, de oude papiercontainer houden om hierin de plastic zakken te bewaren. Het plastic wordt de komende jaren echter wel in plastic zakken opgehaald. Plastic wordt vanaf de zomer wel vaker opgehaald: eens per twee weken in plaats van vier. In 2016 worden aansluitend bij het tuinseizoen vier takkenbrengdagen georganiseerd om het voor de inwoner makkelijker te maken om het tuinafval af te voeren. In het grasseizoen in 2016 gaat de gemeente in twee delen van de gemeente een proef uitvoeren. In de ene proef krijgt een aantal inwoners een extra groente-, fruit- en tuinafval container. In de andere proef wordt GFT wekelijks opgehaald. Afhankelijk van de uitslagen van de proef wordt besloten of een van deze twee maatregelen permanent wordt. Onderdeel van de maatregelen is ook de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben en houden werk bij het inzamelen van plastic. Bekeken wordt of zij ook ingezet kunnen worden als afvalcoach of bij het inzamelen van grof tuinafval.