Noordenveld wil minder regels en een meer flexibele houding

Gemeente Noordenveld stelt VTH programma vast

REGIO – Het zal menig inwoner en ondernemer als muziek in de oren klinken. Een gemeente die minder regels wil en zich bovendien flexibeler op wil stellen. Noordenveld is zo’n gemeente. Dat staat althans te lezen in het pas samengestelde uitvoeringsprogramma Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving 2016. Het programma beoogt inzicht te geven op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hierdoor is het voor iedereen transparant waar het bestuur prioriteiten aan toe kent en op welke wijze en op welk niveau de gemeente haar taken uitoefent. Algehele doelstelling van het programma is om mensen en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en informatievoorziening. De gemeente wil kijken hoe de regeldruk verminderd kan worden voor inwoners en bedrijven. Bijvoorbeeld door het afschaffen van vergunningsbeleid en meer toe te werken naar algemene regels en wellicht zelfs de afschaf van regels. De gemeente wil een goed ondernemersklimaat, met dus minder regels en een meer flexibele houding. Ondernemers moeten – zo meent de gemeente- kunnen inspringen op trends en veranderingen. Noordenveld wil dit jaar de brandveiligheid en de bouwveiligheid van bouwwerken bevorderen. Ook het handhaven van bestemmingsplannen en voldoende toezicht op de Wet Milieubeheer is prioriteit, net als de afhandeling van klachten en meldingen. Specifiek wil Noordenveld in 2016 dereguleren en concrete en meetbare doelstellingen formuleren. Alleen op die manier kan effectieve handhaving inzichtelijk worden. Ook wil Noordenveld gegevens monitoren om het naleefgedrag inzichtelijker te maken en om de bestede uren voor vergunningverlening in beeld te brengen. Noordenveld wil dit jaar bovendien nadrukkelijk aan de slag met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Het VTH programma is ondertussen voorgelegd aan de gemeenteraad en de provincie Drenthe.