Noordenveld wil onderzoek naar woningbehoefte Oosterveld

‘Norg wordt een bejaardendorp als we niet oppassen’

NORG – Het houdt de gemoederen flink bezig op het moment: de woningbouw aan het Oosterveld in Norg. Woningen die er eigenlijk allang hadden moeten staan, volgens Norger Jan Stroetinga die vorige maand in De Krant zijn ongenoegen uitsprak over de situatie. “Het is ons al zo vaak beloofd, maar het wordt telkens weer vooruit geschoven. Norg wordt een bejaardendorp als we niet oppassen.” Toch lijkt er schot in de zaak te komen. Dat kwam wethouder Kosters Stroetinga op18 mei persoonlijk mededelen. Er zou een ‘doorbraak met projectontwikkelaar Heijmans’ te bespeuren zijn, zo vertelde de wethouder hem.

Een impasse met Heijmans zou één van de oorzaken zijn waarom er niet gebouwd wordt op het Oosterveld. De projectontwikkelaar bezit een stuk grond op de plek waar de ontsluitingsweg moet komen. Afgelopen woensdagavond werd de zaak achter gesloten deuren behandeld in het gemeentehuis. De belangrijkste conclusie: er komt eerst onderzoek naar de woningbehoefte in Norg.

De gemeente wil voordat de schop in de grond gaat eerst weten hoeveel animo er is voor onder andere starterswoningen en goedkopere huurwoningen voor ouderen. “En opnieuw wordt de boel op de lange baan geschoven”, reageert Stroetinga, die opkomt voor de belangen van de Norgers tamelijk verbolgen. “Zo gaat het hier altijd. In Roden doen ze géén onderzoek naar woningbehoefte, in Norg moet het zo nodig eerst weer onderzocht worden. Dat noem ik met twee maten meten. In Roden kan alles”, meent de 84-jarige Norger die zich ondanks zijn hoge leeftijd druk maakt over de kwestie. “We moeten oppassen dat Norg geen tweede Orvelte wordt. Een bejaardendorp. Maar daar begint het aardig op te lijken. Het is teleurstellend dat jongeren tussen de 18 en 25 jaar hier geen woning kunnen krijgen. Die trekken noodgedwongen weg. Dat is toch doodzonde voor zo’n mooi dorp dat nota bene de kern is van de gemeente en jaarlijks een hoop toeristen trekt?” Stroetinga schrijft in een brief aan de gemeente: ‘Al met al noem ik het beleid wat de woningbouw in Norg betreft, waar wij al meer dan dertig jaar op zitten te wachten, een beschamende vertoning!’ “Ik zie het zo”, gaat hij verder, “de gemeente neemt een loopje met ons. Ze beloven van alles, ze stellen maar uit en ondertussen komt er niets van de grond.” Stroetinga verwijst ook naar de woningbouwplannen voor de Brinkhofweide, die niet doorgaan omdat woningbouwcorporatie Actium zich terugtrok wegens gebrek aan euro’s. “En neem de brandweerkazerne, die zou allang vernieuwd moeten zijn. De kazerne stamt uit 1975. Maar ondertussen staat er in Roden wel een nieuwe.”

Stroetinga deed een oproep in De Krant aan alle belangstellenden voor een woning aan het Oosterveld. Zij konden zich bij hem melden. Dat leverde, naar zijn zeggen, talloze reacties op. “Ik heb veel mailtjes gekregen van mensen die geïnteresseerd zijn in een woning. En tientallen telefoontjes. Geloof mij, betaalbare woningen op die plek zijn zo weg!”, stelt Stroetinga die wijst op eerdere plannen die er zouden liggen voor goedkope woningen. “Die plannen zijn er hè? Een voorstel van een politieke partij voor zo’n 50 à 60 starterswoningen van rond een ton inclusief grond. Gewoon onder in de la van een ambtenaar beland. Wethouder Kosters liet mij weten dat er geen geld is om op de Brinkhofweide te bouwen, nu Actium zich heeft teruggetrokken wegens gebrek aan financiële middelen. Dat bevreemd mij. Er is namelijk door de bestuurders van de voormalige gemeente Norg een bedrag van ruim 5 miljoen euro bijeengebracht voor woningbouw. En ook nog eens een onbekend bedrag door de NAM. Dat is in 2009 uitgesproken door, toen nog, wethouder Kemkers. Waar is dat geld dan gebleven? Geïnvesteerd in de kom van Roden misschien? Daar willen we antwoorden op. Ik heb er bij wethouder Kosters op aan gedrongen dat het streven moet zijn om begin 2016 te starten met de bouw aan het Oosterveld. De wethouder zei mij dat ook graag te willen maar dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, niets wilde beloven. Nou, ja. Daar kan ik inkomen. Want er zijn ons al genoeg beloftes gedaan. Allemaal mooie praatjes. ‘Norg wordt de komende jaren speerpunt van beleid’, riep voormalig wethouder Jacob Dam, ‘Voorjaar 2014 worden de kavels uitgegeven’, ook een uitspraak van hem. ‘Bouwen in Norg, en snel’, zei wethouder Reint Jan Auwema tijdens de verkiezingscampagne. Allemaal beloftes waar tot dusver helemaal niets van terecht is gekomen.”