Noordenveld wordt ‘experimenteergemeente’

image

Centrale stemopneming

NOORDENVELD – Nog even – op woensdag 18 maart om precies te zijn- en dan vinden voor het eerst gecombineerde stembusverkiezingen plaats voor leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen. Binnen de gemeente Noordenveld hebben we te maken met twee waterschappen: waterschap Noorderzijlvest omvat vrijwel de gehele gemeente, alleen Huis ter Heide (een klein deel) valt onder waterschap Reest en Wierden. De hoofdregel is dat een kiesgerechtigde voor waterschap A alleen zijn stem kan uitbrengen in een stembureau dat is gelegen in het deel van de gemeente dat ligt in het grondgebied van waterschap A. Noordenveld heeft echter besloten dat kiezers ook in stembureaus buiten het gebied van het ‘eigen’ waterschap, maar wel gelegen binnen de eigen gemeente, hun stem kunnen uitbrengen. En dus is het op 18 maart mogelijk om in alle stembureaus in de gemeente voor waterschap Noorderzijlvest en waterschap Reest en Wierden te mogen stemmen. Al eerder meldde Noordenveld zich aan voor deelname aan het experiment ‘centrale stemopneming’. Mits de gemeenteraad akkoord gaat, wordt Noordenveld zo’n experimenteergemeente. Het experiment dient op het telproces van de stembiljetten betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. Bij centraal tellen wordt in het stemlokaal door het stembureau alleen een voorlopige telling uitgevoerd op lijstniveau. Op basis hiervan kan de gemeente op de avond van de stemming een voorlopige uitslag bekend maken. Vervolgens worden de stemmen volgens strikte regels vervoerd naar het zogenoemde ‘gemeentelijk stembureau’, waar de stemmen op een later moment op persoonsniveau geteld worden Daar wordt ook het proces verbaal definitief vastgesteld. Centraal tellen biedt nogal wat voordelen. Zo kun je als gemeente zelf een geschikte locatie uitzoeken om de telling van de stembiljetten uit te voeren en je kunt op het gemeentelijk stembureau tellen met mensen die de dag ervoor niet meegedraaid hebben of de hele dag al op het stembureau hebben gezeten en die dus niet vermoeid zijn. Bovendien kunnen fouten in tellingen worden hersteld voor het proces-verbaal van de gemeente definitief wordt vastgesteld. Daarnaast ontvangt de gemeente een vergoeding van 12.500 euro voor deelname aan het experiment.