Noordenvelder cliënten WMO voelen zich serieus genomen

NOORDENVELD – Dit jaar hebben 360 inwoners van de gemeente Noordenveld meegewerkt aan het cliënten ervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning over 2015. Het contact met de medewerker van de gemeente werd door ruim 84 procent van de ondervraagden als positief ervaren. Met name het gevoel van serieus genomen te zijn tijdens het gesprek, de kwaliteit van ondersteuning wordt door 84.2 procent van de inwoners als positief ervaren, de ondersteuning paste bij de hulpvraag. Hierdoor ervaart 78.7 procent dat ze dingen betere kunnen doen die ze willen doen en zich dus ook beter kunnen redden. Bij 79.3 procent van de inwoners werd ook echt een verbetering van kwaliteit van leven ervaren door de ontvangen ondersteuning. Waar de meeste inwoners  niet van op de hoogte waren, maar 19.4 procent, was dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijk cliënt ondersteuner. Dat is iemand van MEE Drenthe, die de belangen behartigt tijdens het gesprek met de gemeente. Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op www.clientenervaringsonderzoek-wmo.nl.