Noordenvelders: Herman Heetla

Deel 85

Van miljoenennota tot cultuurnota: het is in een notendop een beschrijving van Herman Heetla’s levenswandel. Als docent algemene economie en bedrijfseconomie in Leek, gaf hij vele havo- en vwo-scholieren les. Om zich na zijn werkzame leven te storten in de wereld van de cultuur. In die hoedanigheid was hij  10 jaar actief in de Culturele Kring Roden mee. De laatste vijf jaren maakte Heetla zich hard voor kunst in de regio vanuit het Kunstencentrum K38.

Zijn pensionering maakte dat Heetla zich met andere zaken. De Culturele Kring Roden klopte al gauw aan. ‘Ik werd, nog voor mijn pensionering, gevraagd om actief te worden in de Sectie Beeldende Kunst. Voor mij was het een stap in het onbekende. De Culturele Kring Roden was in die tijd een broeinest van culturele initiatieven. Naast beeldende kunst werden onder haar paraplu avonden met boekbespreking georganiseerd door de sectie literatuur. Ook was er het midzomerfestival en de CKR heeft nog een tijdje toneel gehad. De sectie literatuur werd later NoordenveldLeest, terwijl het toneel in Feniks een eigen groep kreeg. Het zijn onderdelen die onder de vleugels van de CKR volwassen zijn geworden en sindsdien op eigen benen staan. Een goede ontwikkeling.’

De CKR was betrokken bij de organisatie rondom de start het culturele jaar in de provincie Drenthe. ‘We deden dat in samenwerking met de Culturele Raad van Norg, DAP uit Peize en het platform van culturele organisaties rondom de Roner Brink.’ Het oprichten vanhet Vasalismonument samen met anderen ook. Het kostte allemaal wel veel tijd, maar het was een prachtige uitdaging. Bovendien sta je er versteld van hoeveel talent er actief is in en rondom Roden.’

De CKR was verder betrokken bij kunstexposities in het Koetshuis van Mensinge en werkte geregeld samen met Verkuno voor tal van exposities. Ook het Scheepstra Kabinet, de Historische Vereniging Roon en zelfs het Onderwijsmuseum in Rotterdam zijn partners geweest waar de CKR goed mee samenwerkte. ‘Als je dat allemaal ziet, dan zie je de rol van de CKR in de kunst. Die rol is vrij groot geweest. Zelfs bij de oprichting van Theater de Winsinghhof hebben wij een adviserende rol gespeeld.’

Toen in 2013 het doek viel in het Koetshuis, werd er naarstig gezocht naar een andere locatie. Het voorstel van de CKR om samen met Verkuno het Koetshuis te bestieren, mocht niet baten. Het bestuur van Mensinge vond het te kostbaar en zag exploitatie van de twee partijen niet zitten. ‘Woonborg bleek wel bereid om te helpen met het zoeken van onderdak, maar mocht zich hier later op last van het ministerie niet mee bemoeien. Wat volgde was hulp van de gemeente Noordenveld. Even was de oude school in Roderesch in beeld, maar uiteindelijk konden we naar de voormalige CBS de Haven. Samen met Jelly van den Bosch en Piet van ’t Riet vormde ik toen het bestuur van stichting K38. De inspanningen en politieke lobby’s die wij opzetten, wierpen hun vruchten af.’

Bij de openingsexpositie, die geopend werd door toenmalig wethouder Gerrit Alssema,  was Herman eveneens nauw betrokken. ‘Het werd een groot festijn. De openingsexpositie ‘Beeldende Kunst in Drenthe van 1800 tot  heden’, werd vorig jaar bij het vijfjarig jubileum een vervolg gegeven met de expositie’ Kleur en Variatie. Een greep uit de Drentse Beeldende Kunst na 1945’.

Wat mij betreft mag K38 de traditie om aandacht te besteden aan de gevarieerde en levendige kunst(geschiedenis) van Drenthe, levend houden. Er is zo weinig bekend over het prachtige werk wat Drentse kunstenaars vroeger maakten. En nu nog steeds trouwens.’

Sowieso mag de Drentse kunst wat hem betreft een groter podium krijgen. ‘Het Drents Museum heeft werk in het bezit wat jarenlang in de depots ligt. Jammer, want het publiek krijgt het zo niet te zien. Maak dat meer zichtbaar, dat is mijn wens. Drenthe kent drie met publiek geld gefinancierde galeries, waarvan K38 er één is. Zij zouden als een soort van dependances van het Drents Museum kunnen dienen, waar zo nu en dan deze kunst getoond wordt. Wellicht dat de provincie zou kunnen helpen deze droom te realiseren.’

K38 moet volgens Herman de plek blijven voor kwalitatief goede beeldende kunst. ‘Waar ook maatschappelijke thema’s aan de kaak gesteld zullen worden. Neem de recente expositie over dementie, een ontzettend actueel onderwerp. Zo blijft K38 middenin de samenleving staan.’