Noordenvelders koninklijk onderscheiden door burgemeester Klaas Smid en locoburgemeester Henk Kosters

NOORDENVELD – Afgelopen maandag was het weer tijd voor de jaarlijkse lintjesregen. Vanwege de coronamaatregelen ging dat dit jaar anders dan anders, maar dat maakte het niet minder feestelijk. Burgemeester Klaas Smid en locoburgemeester Henk Kosters gingen persoonlijk bij de acht gedecoreerden langs om hen in het zonnetje te zetten.

Als eerste ging burgemeester Klaas Smid maandagochtend om 10.00 uur langs bij André en Jo Schoormans. Zij zijn al sinds 2005 vrijwilliger bij de Voedselbank Noordenveld, waar zij praktisch dagelijks aanwezig zijn. De heer Schoormans verricht alle werkzaamheden die in het depot moeten worden uitgevoerd. Hij is royaal bij de uitgifte en wil zoveel als mogelijk tegemoetkomen aan voorkeuren van klanten, ook tijdens de coronacrisis. Een gesprekje met de klanten hoort erbij. Zijn motto: “Wij hebben het goed, zij mogen het ook goed hebben, Klaar!”

Mevrouw Schoormans is als bestuurslid betrokken bij alle bestuurlijke werkzaamheden zoals het bepalen van het beleid en de uitvoering er van. Als coördinator is zij verantwoordelijk voor de samenstelling en verstrekking van de voedselpakketten, zij stuurt de vrijwilligers aan, onderhoudt de contacten met leveranciers en collega’s van andere voedselbanken. Voor de klanten heeft mevrouw Schoormans een luisterend oor, zij is hun aanspreekpunt en heeft ook aandacht voor hun persoonlijke omstandigheden.

Na het bezoek aan de familie Schoormans bezocht de burgemeester de belangrijke Drentse schrijver Martin Koster. Al meer dan 40 jaar zet hij zich belangeloos in om de door hem zo geliefde Drentse taal te bewaren, te verspreiden en levend te houden. Hij schrijft Drentstalige opiniestukken, proza en poëzie en vertaalt daarnaast Nederlandstalige en Engelstalige poëzie naar het Drents. De heer Koster is één van de oprichters van het in 1979 opgerichte Drents letterkundig tijdschrift ‘Roet’, waar hij tot 2000 hoofdredacteur was. Ook was hij columnist bij de Drentse Courant en het Nieuwsblad van het Noorden en schreef hij voor “De Pennevogel” en het maandblad “Drenthe, Noordenveld Plus”. Verder heeft hij, als lid van de Vasaliswerkgroep, intensief geijverd voor de nagedachtenis aan de bekende dichteres Vasalis en was een van de drijvende krachten achter het initiatief om een monument voor Vasalis in Roden te realiseren.

De derde die de eer had om door Klaas Smid te worden gedecoreerd was Jan Aukema. Van 1970 tot 1993 was hij als voorzitter en secretaris actief bij de Stichting Actiecomité Flevoland voor OntwikkelingsSamenwerking (AFOS). Hij was ook actief betrokken bij de fusie met  De Naaste Veraf in 1987. Door zijn betrokkenheid heeft de heer Aukema ook anderen, waaronder zijn studenten, bereid gevonden om zich in te zetten voor de medemens in de verdrukking en in ontwikkelingsgebieden. De heer Aukema is sinds 1992 actief als vrijwilliger bij Stichting Bondeko, die onderwijsprojecten, opleiding en studie in ontwikkelingslanden ondersteunt. Verder is de heer Aukema sinds 2004 eindredacteur van het tijdschrift Roon van de Historische vereniging Roon (HVR). Ook is Aukema actief voor de Stichting Herdenken Noordenveld, die onder andere de jaarlijkse dodenherdenking organiseert. De heer Aukema zet zich in het bijzonder in voor het herdenken en levend houden van de geschiedenis van Roden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hij maakte een gedenkboek over 100 jaar christelijk onderwijs in Roden en een uitgebreid beeldboek over het dorp Roden zelf. Ook schreef hij een boek over de geschiedenis van de melkfabriek.

Tot slot bezocht burgemeester Smid Bert Blaauw in Roderwolde. Van 1979 tot 2010 was Blaauw secretaris van de Stichting Dorpshuis Roderwolde, waar hij tot op heden betrokken is bij het tuinonderhoud. Sinds 2006 is Blaauw ook verantwoordelijk voor het groenonderhoud van de tennisvereniging van Roderwolde, waar hij een bijna niet te vervangen vrijwilliger is. Vanaf januari 2010 is de heer Blaauw enthousiast en actief lid van de redactie van de Wôlmer, de school- en dorpskrant van Roderwolde e.o. die 10 keer per jaar verschijnt. De heer Blaauw is ook actief voor de muziekvereniging Noordenveld als saxofoondocent voor de beginnende muzikanten. Tenslotte is de heer Blaauw vanaf 2019 actief betrokken bij het tuinonderhoud van Olie en Korenmolen “Woldzigt”.

Locoburgemeester Henk Kosters onderscheidde afgelopen maandag Theo en Ina Kamstra uit Nietap, die zich al 25 jaar belangeloos inzetten voor de gehandicaptenzorg. Bij De Zijlen in Tolbert hebben zij het zondagmiddagcafé opgezet en zijn zij betrokken bij de disco, het Zomerfeest, Sinterklaas, carnaval, sprookjesdag, de kerstviering en de jaarlijkse Sintmarun. Sinds 2015 zijn de heer en mevrouw Kamstra ook actief als vrijwilliger voor de vereniging De Parel, een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. Zij zijn betrokken bij het vervoer van bewoners van De Parel naar repetities en concerten van “De Notenkrakers” in de drie noordelijke provincies en ontspanningsdagen van “Het Koningskind”, waar zij ook actief zijn in de begeleiding. Daarnaast zijn de heer en mevrouw Kamstra actief bij de stichting Toegankelijk Noordenveld en het natuurschoonbos in Nietap, helpen zij mensen met vervoer en administratie, organiseren en lopen zij collectes en zijn zij betrokken bij de organisatie van aangepaste kerkdiensten voor gehandicapten.

Tot slot ontving Hylke Westra uit Roden een lintje van de locoburgemeester. Westra was van 1997 tot 2002 lid van het schoolbestuur van CBS De Parel in Roden. Daarnaast is hij sinds 1999 betrokken bij de voetbalvereniging Oranje Nassau Roden (ONR), waar hij sinds 2016-2017 voorzitter is. Westra speelt een verbindende rol binnen de vereniging en heeft een meerjarenplan gemaakt voor het onderhoud van het clubgebouw. Sinds 2005 is Westra als vrijwillig kerkrentmeester bij de Protestantse Kerk Roden-Roderwolde ook verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer van de Kerken en de pastorieën. Hij is actief betrokken geweest bij grootschalige verbouwingen en is eerstverantwoordelijke voor alle noodzakelijke beheerstaken, zoals wettelijke verplichtingen, afstemming gebruikseisen, gebruikswensen en vergunningen. Mede door zijn kennis en inzet zijn veel dingen gerealiseerd met aandacht voor kosten, functionaliteit en duurzaamheid.