Noordenveldse adviesraad voorbeeld voor andere gemeenten

Onpartijdige adviezen helpen bij energietransitie gemeente

PEIZE – De gemeente Noordenveld toonde zich koploper met het opzetten van de Adviesraad Duurzaamheid. Onder toenmalig wethouder Jos Huizinga werd de adviesraad in het leven geroepen, om zowel gevraagd als ongevraagd advies te geven. Inmiddels zijn we ruim tweeëneenhalf jaar verder en merkt de voorzitter van de raad, Hans Coenen, dat het adviesorgaan absoluut serieus wordt genomen. Aan de keukentafel in zijn huis te Peize neemt Coenen de stand van zaken door.

‘We moeten wel serieus worden genomen, anders kunnen we onze tijd wel beter besteden.’ Hans Coenen sprak de woorden begin april 2018. Als kersverse voorzitter van de Adviesraad Duurzaamheid stond hij voor een interessante opgave. Met een team enthousiastelingen gingen zij er op toezien dat het Noordenveldse college werd voorzien van adviezen omtrent duurzaamheid. ‘Een containerbegrip’, stelde Coenen destijds al. Anno 2020 is dat niet anders. ‘Duurzaamheid is veelomvattend. Het is meer dan energie, het is ook afvalverwerking en circulariteit. Het helpt dat we binnen onze raad veel expertise hebben zitten.’

De raad is gedurende de afgelopen tweeëneenhalf jaar grotendeels hetzelfde gebleven. ‘Het is een hechte groep’, concludeert Coenen. ‘Maandelijks komen we bijeen, de laatste tijd natuurlijk digitaal. Er wordt veel energie in de raad gestoken en je merkt dat mensen zich interesseren voor duurzaamheid in het algemeen. Dan is het niet moeilijk om zo’n raad actief te houden.’

De eerste taak van de Adviesraad was om een blik te werpen op het coalitieakkoord. ‘In de loop der tijd waren er steeds meer projecten waar wij ons over gebogen hebben. Ik denk dat we nu al zo’n twintig keer een advies hebben uitgebracht. Dat kon zijn over het afvalbeleid, de voertuigen van de gemeente Noordenveld of over mobiliteit, om maar eens iets te noemen. Maar ook over fietsplannen, het verduurzamen van sportaccommodaties en de Regionale Energiestrategie.’ Het sterkt Coenen in de overtuiging dat de raad serieus wordt genomen. ‘Zeker. We worden op tijd in allerlei trajecten betrokken en vaak gevraagd om mee te denken.’

Daarbij houdt de Adviesraad Duurzaamheid zich strikt aan de opdracht. Dat wil zeggen: advies en feedback over plannen geven, zonder daarbij politiek te bedrijven. ‘Het college mag de politieke afweging maken, wij geven slechts advies. Zonder daarbij een mening te geven. Het is voor de geloofwaardigheid van onze raad belangrijk geen partij te kiezen’, meent Coenen. ‘De samenwerking met wethouder Kirsten Ipema en de betrokken ambtenaren is heel goed.’

De adviesraad heeft goed contact met raadsfracties en partijen als Energiecoöperatie NoordseVeld, maar de adviesraad houdt zich strikt aan de opdracht. ‘Advies geven wij alleen aan het college. Uiteraard hebben we contact met bijvoorbeeld ECN, maar ons advies gaat altijd naar het college. We moeten ervoor waken voor een zweem van partijdigheid.’

Ondertussen laat de adviesraad zich breed informeren. ‘Een tijd terug gingen we nog langs bij een installatiebedrijf in Groningen. Puur om te leren over de werking van warmtepompen. Heel interessant om dat te zien’, zegt Coenen.

De Adviesraad Duurzaamheid was een noviteit en goed voorbeeld doet volgen. ‘We hebben mensen in de adviesraad die bij een gemeente werken en merken dat ook andere gemeenten geïnteresseerd zijn in dit model’, zegt Coenen. ‘Hoe dat zich gaat ontwikkelen is nog maar de vraag, maar het is zeker leuk om te zien dat onze raad als voorbeeld wordt gezien. Wie weet hoeveel gemeenten straks met een vergelijkbare adviesraad komen.’

Realistisch blijven

De gemeente Noordenveld heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld door aan te geven in 2040 volledig klimaatneutraal te willen zijn. ‘Dat is een gigantische opgave’, zegt Coenen. ‘Daar moet een realistisch plan aan ten grondslag willen. Je bewerkstelligt dat niet met alleen warmtepompen of warmtenetten en het is ook maar de vraag of je dat met biomassa zou moeten willen. En is waterstof misschien een mogelijkheid? Ambitie is goed, maar het moet realistisch zijn. Als adviesraad houden we dat ook altijd in de gaten.’