Noordenveld ondersteunt ondernemers

NOORDENVELD – Naast de maatregelen van de Rijksoverheid hebben de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe in gezamenlijkheid een pakket aan extra maatregelen samengesteld voor ondernemers, ZZP-ers en organisaties. Voor de gemeente Noordenveld betekent dit het volgende: 

1. Facturen worden snel betaald
We betalen zo snel mogelijk, het liefst binnen 7 dagen.

2. Ondernemers kunnen uitstel krijgen van betaling gemeentelijke belastingen 

Ondernemers kunnen een verzoek indienen voor het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingen. Uitstel is mogelijk tot 31 augustus. Vanaf 6 april is hiervoor een formulier beschikbaar op www.noordenveld.nl  

3. Vorderingen op bedrijven worden opgeschort

4. Beheersvergoedingen voor onder andere schoonmaak en horeca in gemeentelijke gebouwen wordt doorbetaald 

5. Subsidies voor evenementen en activiteiten die niet doorgaan vorderen we niet terug als er onvermijdelijke kosten zijn gemaakt

De aanvrager moet hiervoor wel een verzoek indienen en financiële verantwoording afleggen

6. Verruiming indieningstermijnen subsidieregelingen

7. Verruiming winkeltijden voor supermarkten

Supermarkten mogen tot 1 juni open op zondag van 10:00 uur tot 18:00 uur en van maandag tot en met zaterdag open vanaf 7:00 uur. Dit zorgt voor een bredere spreiding van het winkelend publiek.

8. Venstertijden bevoorrading gelden niet voor de duur van 3 maanden 

Hierdoor kan een optimale bevoorrading plaatsvinden.

9. Noordenveld gaat door met zoveel mogelijk lokaal en regionaal inkopen

10. Vergunningsaanvragen die belangrijk zijn voor het behoud van werk en banen krijgen een hogere prioriteit

Houd de websites www.noordenveld.nl, www.ikbendrentsondernemer.nl en www.rijksoverheid.nl in de gaten voor de meest actuele informatie. Op de website van de gemeente staat ook het aanvraagformulier voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO).

In de loop van deze week worden ook de maatregelen voor cultuur- en sportorganisaties bekend gemaakt.