Norg en Peize mogen uurtje langer feesten

    NOORDENVELD – Begin december werd het concept evenementenbeleid behandeld. Het merendeel van de Raad kon zich voor het grootste gedeelte in dit concept vinden. Wel zijn er een tweetal aanpassingen aan het concept gedaan. Met die aanpassing kan het concept de procedure in. De eerste wijziging betreft het geluid. De geluidsnorm wordt namelijk teruggebracht van 90DB gemeten op 50 meter afstand van de geluidsbron naar 85 DB op 25 meter van de geluidsbron. Een behoorlijke aanscherping dus. Verder mogen Norgers en inwoners van Peize één nacht een uur langer door. Welke dag dat wordt, dat beslissen de organisatoren zelf.