Norg herdenkt zeventig jaar na dato

NORG – Op 8 april 1945 werden in Norg, vlak voor het einde van WOII, ‘s ochtends nabij Bonhagen en ’s avonds aan de Voorsteweg, verzetsstrijders door de SS doodgeschoten. Zij werden hierbij geholpen door Nederlandse handlangers. In totaal kwamen hierbij 18 jonge mannen om. 
Ter nagedachtenis is er in 1985 op beide locaties een monument opgericht, voorzien van  een plaquette met namen van de slachtoffers. Beide monumenten zijn door de scholen in Norg geadopteerd, het monument aan Bonhagen door obs de Hekakker en het monument aan de Voorsteweg door het dr. Nassau College Norg. De scholen verzorgen ieder jaar op 4 mei de herdenkingen bij de monumenten. Op 8 april 1945 werd de partnergemeente van Norg, Sögel, getroffen door een bombardement, uitgevoerd door de geallieerde luchtmacht. Met dit bombardement werd getracht de eventuele weerstand door Duitse troepen, die mogelijk nog aanwezig zouden kunnen zijn, te breken.
Bij dit bombardement waren helaas burgerslachtoffers te betreuren, 14 personen waaronder 4 kinderen. Tijdens een bezoek aan Sögel door nabestaanden van de slachtoffers in Norg in mei 2014 kwamen zij tot de ontdekking dat ook de burgerbevolking van Sögel op 8 april 1945 getroffen  is door de gruwelijk- heden van WOII. Door de nabestaanden van de slachtoffers in Norg, dhr. P.H.de Jong en J.Stoffels, is tijdens dit bezoek het voorstel gedaan om deze dag in 2015 gezamenlijk te herdenken. Eind 2014 zijn de voorbereidingen voor deze herdenkingen op 8 april  gestart. Dit heeft geresulteerd in een voor Nederland en Duitsland zeer bijzondere herdenking.  Op woensdag 8 april komen de nabestaanden en een delegatie uit de partnergemeente Sögel bijeen om samen de door de SS vermoorde verzetsstrijders te herdenken. De delegatie uit Sögel bestaat naast vertegenwoordigers vanuit de bevolking uit scholieren van de scholen “Schul am Schloss” en het “Hümmling Gymnasium”. Zij zullen samen met leerlingen van groep 8 van “de Hekakker” en leerlingen van klas 2 van het “dr. Nassau College” invulling geven aan de herdenkingen bij beide monumenten. Leerlingen van “de Hekakker” en de Sögeler scholen dragen samen een gedicht voor en bij het monument aan de Voorsteweg worden door de Duitse leerlingen en de leerlingen van het “Dr. Nassau College” de namen van de slachtoffers voorgelezen. Dit mag als bijzonder worden bestempeld.
‘s Middags gaan een deel van de nabestaanden en een schoolklas van het “dr. Nassau College” naar Sögel, waar aan het eind van de middag de slachtoffers van het bombardement zullen worden herdacht. Ook hier zullen de leerlingen van de scholen een bijdrage leveren aan de herdenkingsplechtigheid. Deze herdenkingen zijn mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de gemeente Noordenveld, gemeente Sögel en de EmsDollardRegio.