Novatec verkoopt bedrijfspanden aan de Feithsweg

TOLBERT – Novatec heeft besloten de bedrijfspanden aan de Feithsweg 8 en 10 in Tolbert te verkopen aan Sylvaphana. De panden stonden al geruime tijd te koop. Verkoop die nodig werd door het faillissement van Timmerfabriek Barsema. Daarmee verviel grotendeels de noodzaak voor Novatec om gebruik ten maken van deze bedrijfspanden. Sinds februari van dit jaar was Novatec in gesprek met ‘buurman’ Sylvaphana. Dat bedrijf wil de panden slopen en een nieuw bedrijfsgebouw neerzetten. De verkoopwaarde van beide panden is getaxeerd op vier ton. Daarbij is rekening gehouden met de resultaten uit een bodemonderzoek en asbestonderzoeken ter plaatse. De boekwaarde van beide panden ligt fors boven de getaxeerde verkoopwaarde. Bij een verkoop van beide panden bedraagt het boekverlies afgerond 978.000 euro. Dit boekverlies komt voor rekening van de vijf Novatec-gemeenten. De jaarlijkse exploitatiekosten op de panden zijn ongeveer 75.000 euro. Met de verkoop van beide panden speelt Novatec dus jaarlijks dit bedrag vrij in de exploitatie. Daarnaast vervalt voor Novatec de noodzaak om de daken te vervangen die in een slechte staat verkeren. Geraamd is dat dit zeker een kostenpost van een ton mee is gemoeid. Met de verkoop van beide panden moet de combinatie Novatec en NovaWork zich volledig ‘terugtrekken’ op de hoofdvestiging aan de Feitshweg 4 in Tolbert. Sylvaphana heeft aangegeven bereid te zijn Novatec in een overgangsperiode van dienst te willen zijn bij de huisvesting van kantoorfuncties en een productiefaciliteit. Alles afwegende heeft het bestuur van Novatec besloten beide panden te verkopen. Dit is een ingrijpende, financiële beslissing. Daarom heeft het bestuur van Novatec de vijf colleges van B en W in het voortraject nauw betrokken bij dit dossier.