‘Nu investeren in sportaccommodaties broodnodig’


Raad positief tegenover Integraal Sportaccommodatieplan

NOORDENVELD – Nu de gemeenteraad van Noordenveld positief tegenover het Integraal Sportaccommodatieplan (ISAP) aankijkt, kunnen sportverenigingen in de gemeente zich verheugen op forse investeringen. Het plan wordt breed gedragen onder de verschillende verenigingen in Noordenveld, wat de raad tot tevredenheid stemt.

In totaal is er 4,5 miljoen euro met het plan gemoeid. De investeringen moeten de sportaccommodaties in de gemeente toekomstbestendig maken en bovendien de gezondheid van inwoners verbeteren.

De gemeenteraad staat positief tegenover de investering. Armein Sikkenga (Gemeentebelangen) noemt de investering ‘broodnodig’. ‘Bij VV Roden ligt nu eindelijk kunstgras en nu lijken ook GOMOS en DES zich te kunnen verheugen op een kunstgrasveld. Ook voetbalvereniging Nieuw-Roden lijkt binnenkort met de kleedkamers aan de gang te gaan. Clubs voelen zich gehoord en er zit schot in de zaak. Dat is goed nieuws.’

Ook Lijst Groen Noordenveld is tevreden met de plannen, al gaf de partij bij monde van Henk Koekkoek aan alle verenigingen als gelijken te behandelen. ‘Het kan niet zo zijn dat plannen van verenigingen worden gekoppeld aan andere projecten of procedures’, stelde hij. Ook gaf hij te kennen het jammer te vinden dat scholen niet bij het ISAP betrokken worden. Verder zijn volgens hem lang niet alle verenigingen blij met de vooraanstaande verhuizing naar Roden-Zuid. Er worden plannen gesmeed om verenigingen samen te voegen in het zuidelijke gedeelte van Roden.
Hotze van Wijk plaatste namens de VVD zijn vraagtekens bij de financiering van alle plannen. ‘Als ik zo kijk naar de plannen, lijkt 4,5 miljoen euro niet genoeg te zijn. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Of er moet gekeken worden naar externe subsidies’, stelde hij.

Harm Holman (CDA) stelde dat verduurzaming niet uit het ISAP zou moeten worden betaald. ‘Dat moet uit het budget voor verduurzaming komen, zodat er meer geld overblijft voor de sportaccommodaties’, stelde hij. Wethouder Jeroen Westendorp was het daar niet mee eens. ‘Door te verduurzamen, besparen clubs geld. Dat kunnen ze dan weer in de club steken.’

Ondanks een aantal kanttekeningen, was de raad positief. Ook wethouder Westendorp was dat. ‘De afgelopen tijd hebben we wensen en behoeften opgehaald bij de verschillende sportverenigingen. Inmiddels hebben we bijna tweehonderd pagina’s aan plannen en wensen van verenigingen. Dat is voor ons een enorme drijfveer om met de plannen aan de slag te gaan. Ik ben blij dat we kunnen rekenen op raadsbrede steun. Iedereen staat te popelen om met de plannen aan de slag te gaan.’

‘Geen ruimte voor zeven voetbalverenigingen’

Een steen in de vijver, zo noemde hij het. Harm Holman (CDA) deed afgelopen week tijdens de raadsvergadering de uitspraak dat er volgens hem ‘geen ruimte is voor zeven voetbalverenigingen’. In zijn ogen moet men in Noordenveld uiteindelijk richting slechts drie voetbalclubs. ‘Ik denk dat de tijd rijp is om binnenkort deze discussie aan te gaan.’ Wethouder Jeroen Westendorp benadrukte hierop dat voetbalclubs al veel samenwerken. ‘De verenigingen zien kansen om meer samen te werken in de toekomst. Dat is een goede ontwikkeling.’

Nieuwe accommodatie VV Peize

Ondanks de positieve geluiden, uitte de raad ook haar zorgen over de accommodatie van de voetbalvereniging Peize. Weliswaar wordt Peize genoemd in het ISAP, een nieuwe accommodatie van de voetbalvereniging maakt geen deel uit van de te investeren 4,5 miljoen euro. Hoeveel de nieuwe accommodatie de vereniging en de gemeente gaat kosten, is nu nog niet duidelijk. Wethouder Westendorp gaf te kennen hier in de perspectiefnota op terug te komen.

Zomerbad Peize

Voorafgaand aan het agendapunt over het ISAP, sprak David Wassenaar de raad kort toe namens het Zomerbad in Peize. Het bestuur is hard op weg om niet alleen een klimaatneutraal, maar straks zelfs een energieneutraal bad te realiseren. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar een zonneweide aan de voorzijde van het zwembad. Wassenaar gaf aan dat het bestuur van het Zomerbad in de startblokken staat. Het bad wil een voorbeeldfunctie vervullen voor andere zwembaden in Nederland op het gebied van duurzaamheid.