Nutsdepartement Vredewold : gevarieerd aanbod met lezingen en excursie

LEEK – Departement Vredewold Leek van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft een interessant programma samengesteld voor de komende maanden. Op woensdag 30 september om 20.00 uur vertelt secretaris Wim van Boekel van de Stichting Natuurbelang De Onlanden over het nieuw ingerichte waterbergings- en natuurgebied. Na de korte jaarvergadering op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur gaat Martin Vinken in op de geschiedenis van aloude gevelstenen die te maken hebben met vervoer over land en via water. Operaspecialist en muziekhistoricus Huub van ’t Hek (de broer van…) geeft op dinsdag 24 november om 15.00 uur een lezing over “De opera als radio, krant en televisie van zijn tijd”. De Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 8 januari om 15.00 uur heeft Lubbert Dijk als gast, die zal vertellen over zijn vruchtbomenkwekerij De Baggelhof in Terheijl. Dinsdag 23 februari om 15.00 uur vertonen Marga en Pieter Jannenga beelden over hun prachtige tocht naar Antarctica, die op een bijzondere manier ten einde kwam. Op dinsdag 22 maart om 20.00 uur gaat Bert Dertien in op het steeds intensievere gebruik van DNA bij onderzoek van misdrijven en het opsporen van ziektes. Al deze bijeenkomsten vinden plaats in Café De Waag aan de J.P. Santeeweg 15 in Nietap. De entree voor de middag met Huub van ’t Hek bedraagt tien euro (inclusief consumpties); de overige activiteiten zijn voor leden van het NUT en eventuele belangstellenden gratis te bezoeken. Het seizoen wordt op vrijdag 22 april om 13.30 uur afgesloten met een excursie per bus door nieuwere delen van de Stad Groningen onder leiding van gids Henk Bakker. De kosten voor niet-leden/introducés bedragen hiervoor € 20,-. Op verzoek kan een programmafolder worden toegestuurd via het secretariaat: arinapunter@kpnmail.nl.