Nutsdepartement Vredewold presenteert winterprogramma

REGIO – Departement Vredewold van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft weer een boeiend programma samengesteld voor het komende winterseizoen. Alle activiteiten vinden plaats in Café de Waag in Nietap. Op dinsdag 13 september om 20.00 uur vertelt Meindert Seffinga over de Friese scheepvaart, van eigen admiraliteit tot de binnenvaart met skûtsjes. Op vrijdag 7 oktober om 13.30 uur volgt een excursie naar het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Na de algemene ledenvergadering vertelt Reint Wobbes uit Huizinge over het fenomeen “tijd”, een ongrijpbaar fenomeen waar we toch geen seconde zonder kunnen. Deze bijeenkomst is op dinsdag 25 oktober om 20.00 uur. Dinsdag 29 november om 15.00 uur wordt de film “De stille kracht van de Drentse natuur” vertoond over de beekdalen van de Drentsche Aa en de Hunze. Op zaterdag 7 januari om 17.00 uur is er voor leden een Nieuwjaarsbijeenkomst met aansluitend een stamppottenbuffet.
Het echtpaar Wagenvoorde voert tijdens een lezing op dinsdag 28 februari om 15.00 uur de belangstellenden mee “Op pad langs de Zijderoute”.  Inez Timmer houdt op dinsdag 28 maart een muzikale lezing over “Lili Marleen – Eeuwfeest van een schuldig lied”, over de historie van dit tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstane en vooral in de Tweede Wereldoorlog populair geworden lied.
Het seizoen wordt op vrijdagmiddag 21 april afgesloten met een excursie naar Oost-Groningen voor een boottocht over het Oldambtmeer bij Blauwestad en het bezoek aan een historische boerderij of galerie. De meeste activiteiten zijn gratis te bezoeken, ook voor niet-leden. Voor de excursies en een aantal lezingen wordt een bijdrage gevraagd. Het lidmaatschap bedraagt € 20,00 per adres per jaar. Op verzoek wordt een uitgebreide programmafolder toegestuurd, die aangevraagd kan worden via jur.engels@planet.nl, tel. 0594-516834.