‘Of de media macht hebben? Dat is een open deur’

Rien Honnef-2012

Alssema 2014Henk Kosters 2016Wethouders over de Krant en de media

REGIO – Sport, politiek en cultuur. Het zijn belangrijke ingrediënten voor elke willekeurige krant. En dus ook voor de Krant. Al vijftien jaar lang wordt de politiek op de voet gevolgd. Aanvankelijk door lange verslagen van de vaak ellenlange raadsvergaderingen, tegenwoordig ‘losser’ en met wekelijkse politieke columns die luisteren naar de namen Politiek Noordenveld en Politiek Leek. Volgens de wethouders hebben kranten – en dus ook de Krant- nog steeds veel macht maar ondanks het feit dat er zich de afgelopen jaren wel eens wat akkefietjes voordeden, is de relatie met de verschillende wethouders altijd goed geweest. Gesprek met de wethouders Henk Kosters uit Peize, Gerrit Alssema uit Roden en Rien Honnef uit Tolbert. Over de macht van de media en over (uiteraard) de Krant.

‘Ik heb nog geen ‘rare’ dingen met de media meegemaakt en sta op goede voet met de mensen van de pers’, zegt wethouder Henk Kosters, die beseft dat tijd vrijmaken voor de media belangrijk is. ‘ Het hoort bij het besturen. De media kunnen ons juist helpen door bijvoorbeeld standpunten, meningen en besluiten op een goede manier weer te geven. Ik denk zelf dat we elkaar nóg wel meer kunnen informeren dan nu het geval is’, zegt de Peizenaar. Ook de Leekster wethouder Rien Honnef ziet de media eerder als lust dan als last. ‘ Wat mij betreft kan de media niet vaak genoeg aandacht besteden aan wat belangrijk is voor de samenleving. De media moeten juist kritisch zijn op de overheid, maar wel vanuit een journalistieke insteek. Niet het knip- en plakwerk wat we her en der de kop zien opsteken. Omgaan met de media is een onderdeel van het wethouderschap.’ Wethouder Alssema is ook al uitgesproken, ‘Wanneer ik even specifiek terugkijk op vijftien jaar de Krant, is het een lust en geen last. Het is een lust om steeds op de hoogte te worden gebracht van datgene wat er zich in de directe woonomgeving zoal afspeelt. Een last? Ja, wanneer je kijkt naar de enorme hoeveelheid informatie die er dagelijks op je afkomst, dan is het soms een last. Je kunt namelijk niet alles volgen. Voor de Krant geldt dat het iedere week fijn is om op dinsdag na een college-dag even in de papieren de Krant te duiken en het laatste nieuws te lezen.’
Kosters, Honnef en Alssema zijn bestuurders die zelden of nooit betrokken waren bij incidenten. Belangrijk voor een wethouder. Want: wethouder ben je altijd. Ook als je even ergens een biertje drinkt of ergens een privébezoek aflegt. Een wethouder ligt simpelweg altijd onder het vergrootglas. Je kunt als wethouder nog zo goed functioneren, één affaire en je loopbaan kan zomaar voorbij zijn. Wethouder Alssema vindt dat de Krant toegevoegde waarde heeft. ‘ De Krant vervult een belangrijke rol. Onderwerpen worden vanuit verschillende invalshoeken bekeken en onderwerpen worden laagdrempelig voor het voetlicht gebracht. Het geeft een doorkijkje in de verschillende aspecten van het wethouderschap en de werkzaamheden van de gemeente. Ook de Krant heeft een rol als verbindende factor binnen de gemeenschap. Lezers zijn nieuwsgierig naar wat er speelt en kunnen daar via de Krant kennis van nemen.’ Henk Kosters denkt wel dat kranten in het algemeen steeds meer concurrentie ondervinden van digitale en sociale media. ‘Maar juist vanwege het lokale nieuws, de sport, de aankondigingen en opiniërende stukken en columns over lokale zaken als politiek zorgt ervoor dat ik de Krant altijd lees.’ Ook Honnef ziet een toegevoegde waarde. ‘ Nou en of. Het bereik van de Krant is groot. Mijn voorspelling is dat het toekomstige speelveld bestaat uit internet nieuwssites en weekkranten zoals de Krant. Vooral als het om regionieuws gaat.
De drie hebben nog niet echt nare ervaringen met journalisten gehad. ‘Wat ik belangrijk vind is dat er sprake is van objectieve berichtgeving. Dat is een journalistieke voorwaarde. En dat wringt nog wel eens. Een minder leuke ervaring is dan het gevolg, maar ik heb er mee leren leven. Uiteindelijk rekent de lezer zelf wel af met dat fenomeen’, vertelt Honnef. ‘Wat ik leuk vind’, vertelt Alssema, ‘ is dat je heel vaak fotografen tegenkomt bij verschillende evenementen. Voor hen is het weer minder leuk dat zij wel eens wat langer moeten wachten. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik minder leuke ervaringen heb gehad met de media. Het is natuurlijk wel zo dat niet alles even plezierig is om terug te lezen, maar ook dat hoort bij de functie. Mijn contacten met de media zijn open en goed.’ Ook Henk Kosters heeft eigenlijk alleen maar goede ervaringen met de pers. ‘ Het was best spannend toen ik voor het eerst als wethouder live op RTV Drenthe was en zelfs landelijk bij RTLZ. Dat ging toen over de pekelwagen. Ik vind het goed als de schrijvende media de tijd neemt om een artikel over een onderwerp te maken en daarbij meer de achtergrond in beeld brengt en hoor- en wederhoor toepast.’

Veel mensen beweren dat de media machtig zijn. Ervaren de wethouders dat eigenlijk ook zo? ‘Een open deur’, zegt Kosters. ‘Als er een vette kop in de Krant staat of als iemand op televisie een bepaalde mening ventileert of iemand inspeelt op het sentiment dan is het lastig om daarna het juiste, genuanceerde beeld voor het voetlicht te krijgen.’ Alssema noemt het eerder invloed dan macht. ‘ Zaken die via de media worden verspreid, hebben zeker invloed op meningen die worden gevormd. Je kunt zeggen dat de meningen die in de Krant worden weergegeven uit de samenleving komen. Dat wordt gelezen en helpt bij de meningsvorming over bepaalde gebeurtenissen. Op deze manier heeft de media dus zeker invloed.’ Volgens Honnef heeft een mondige samenleving altijd macht. ‘En dat juich ik toe. Media zijn daarbij een middel, een instrument. In zoverre heeft de media in mijn ogen dus zeker macht.’

KADER
Wat lezen zij?
Gerrit Alssema leest dagelijks dagblad Trouw. Ook leest hij al vijftien jaar elke dinsdag de Krant. ‘Fijn en spannend om wekelijks op de hoogte te worden gebracht van nieuws uit de omgeving. Het versterkt de band met datgene wat er plaatselijk gebeurt. En dat zijn voor mij niet alleen de artikelen, maar zeker ook de advertenties en de aankondigingen’, laat hij weten. Honnef leest de Volkskrant en de weekbladen de Krant en de Midweek. ‘Daarnaast lees in online het aanbod van het DvhN en RTV Noord voor wat betreft het regionale nieuws Via internet gebruik in Blendle voor het grotere aanbod en het actuele nieuws volg ik via NOS, RTL en Nu.nl.’ Henk Kosters koopt de landelijke kranten wel eens op zaterdag. ‘Ik ben wel abonnee van het DvhN. Verder lees ik veel digitaal (Nu.nl, NOS, Volkskrant) en gebruik ik Twitter.’