Of een eigen loods, of een gedevalueerde Parade

Roden Rodermarktparade-10

Hoe belangrijk vindt de gemeente de Rodermarktparade eigenlijk?

RODEN – Je zult maar Volksvermaker zijn. Je uitsloven om mensen te vermaken, je inzetten om Roden bruisend en levendig te houden en straks samen met Zakenkring Roden wéér een nieuwe activiteit gaan ontplooien in de vorm van ‘Proef Noordenveld’. Dan zakt de moed je nu toch echt in de schoenen. Reden: de ‘kwestie loods’. Zoals bekend wordt het steeds lastiger om elk jaar weer voldoende bouwlocaties voor de praalwagens voor de Rodermarktparade te vinden. En dus wil Volksvermaken graag een loods bouwen, opdat de toekomst van de Parade – waar elk jaar zo’n 70.000 mensen op afkomen- verzekerd is. Maar die nieuwe loods, die komt er (voorlopig) niet. Misschien wel helemaal niet. De onderhandelingen met de gemeente zitten vast. Kwestie van (waarschijnlijk) geld en inzicht. Hamvraag: hoe belangrijk vindt de gemeente de Rodermarktparade eigenlijk?

Zomaar een gesprekje met een wethouder, belast met verkeer, ergens in 2015. Aan de Roderweg, ter hoogte van het Shell Tankstation, werd zoals bekend de weg anders ingericht. U weet wel, die operatie die zo lang duurde. Op zich niets mis mee. Totdat mensen zich afvroegen op de wagens van de Parade – afkomstig vanuit onder meer Peize- er door de geplaatste wegversmalling nog wel langs zouden kunnen. De wethouder wist het niet. ‘Nu je het zegt. Daar hebben we geen moment rekening mee gehouden. Ik zal daar eens navraag naar doen.’ De wethouder deed ongetwijfeld navraag, anderen namen gewoon de proef op de som en kwamen tot de ontdekking dat de wagens er in de nieuwe situatie nét langs kunnen. Was dat niet het geval geweest, dan was er nog geen man overbood. Er zijn namelijk wel alternatieve routes. Toch zegt dit voorval wel iets over het belang dat kennelijk gehecht wordt aan de Parade. Weinig dus. Dat er al jaren paradewagens langs komen is dan wellicht niet relevant als het gaat om belangrijke zaken als verkeersveiligheid, er was niet eens aan gedacht. Het was de verantwoordelijken niet één tel door het hoofd gespookt.
Vreemd, want als er één gemeente is die graag goede pr en goede sier wil maken, dan is het Noordenveld wel. En de Parade is al jarenlang de best denkbare promotie. Op geen enkel ander moment komen er tienduizenden mensen in het dorp. En iedereen vaart daar wel bij. Kennelijk wordt daar in gemeentelijke plannen geen enkele rekening mee gehouden. Aan de andere kant investeert de gemeente wél – of heeft geïnvesteerd- in bijvoorbeeld de Holland Ladies Tour. Duizenden euro’s om start en finish in het dorp te krijgen. Om heel misschien op de televisie te komen en genoemd te worden in landelijke media. Het resultaat van het geld dat geïnvesteerd wordt, is nooit meetbaar. Bovendien: dames die wielrennen trekken nergens veel publiek. In Roden bleek het niet anders. En dat mensen besluiten na het zien van beelden of foto’s van de bossen in Noordenveld meteen besluiten eens een kijkje te komen nemen of terstond een vakantie te boeken, dat is een gotspe. Noordenveld zou juist die Parade moeten koesteren. In elk geval altijd aan hét evenement van Roden moeten denken. Dat gebeurt dus niet altijd. En dat zegt veel.

Een volwaardige Parade. Liefst elk jaar met een wagen meer, dat is waar Volksvermaken voor staat. Er stoppen wel eens wat bouwgroepen, maar er komen er altijd weer nieuwe bij. Om die gemiddeld genomen vijftien wagens onderdak te bieden om hun kunstwerkje te kunnen bouwen, wordt al jaren een beroep gedaan op mensen die ruimte in hun (boeren)schuur hebben. Die schuren worden schaarser. Bovendien zijn er meer en meer eigenaren die er niet langer op zitten te wachten om hun privé-eigendom te delen met bouwers van een wagen. Want dat is de realiteit. Je hebt wel maandenlang ‘vreemd volk’ op je erf. Omdat Volksvermaken het belang van de Parade op waarde schat, was er al heel lang het idee om een eigen loods te bouwen. Dan scheelde Volksvermaken een hoop tijd in het zoeken naar locaties en daarmee was de toekomst van de Parade in de huidige vorm verzekerd. En dus ging Volksvermaken op zoek. Naar een geschikte locatie en naar geld.
Het geld zou er moeten komen met een crowdfundingsactie. Volksvermaken wilde leencertificaten aan de man en vrouw brengen, tegen een heel gunstige rente. Opvallend: het liep geen storm. Hoewel iedereen het belang van Volksvermaken onderkent, bleken toch teleurstellend weinig mensen bereid om meteen in te tekenen voor een leencertificaat. Met geld van mensen die dat wel wilden, met fondsenwerving – in dit kader zegde wethouder Wekema zijn medewerking toe- en met eigen geld zou het echter allemaal financieel wel loslopen. De loods? Die zou ruimte moeten bieden aan tussen de vier en zes bouwgroepen. Eventueel eerst klein maar wel eenvoudig uit te breiden. En ook hier geldt: het merendeel van de werkzaamheden zou door Volksvermaken of vriendschappelijke relaties zelf uitgevoerd worden. Met Cor van der Steeg als drijvende kracht. Cor kan, bij wijze van spreken, morgen beginnen met de werkzaamheden.

En dus ging het vervolgens alleen nog om een locatie. Gezien de historie, de herkomst van de bouwgroepen en vanuit logistiek opzicht is Roden de gedroomde locatie. Al snel leek alles in een stroomversnelling te geraken, toen er een geschikte locatie gevonden werd. De nieuwe loods zou ten zuidwesten van Feeder One moeten komen, aan het Oosteinde. Deze locatie werd door de gemeente Noordenveld zelf aan Volksvermaken aangeboden, en na een aantal keren ter plaatse te zijn geweest, moest dit het ook maar worden. Mooi centraal gelegen in Roden, dichtbij het centrum. De nieuwe loods zou de vorm van een hangar krijgen. Zou – indien nodig- snel groter gemaakt kunnen worden. Maar: de loods komt daar niet. Hoewel Volksvermaken over de reden van het annuleren van de plannen nooit enige uitspraak deed, lijkt dit vooral met geld te maken te hebben. Volksvermaken zou de grond ofwel kopen of huren van de gemeente. Naar verluidt lag het verschil tussen wat de gemeente wilde vangen en Volksvermaken kon en wilde betalen, te ver uiteen. Ondanks dat iedereen er officieel het zwijgen toe doet, zou het vreemd zijn als de bouw van de loods vanwege financiën niet door zou gaan. Het zou in elk geval opvallend zijn als de gemeente commerciële prijzen aan Volksvermaken zou vragen en dus aan de belangrijkste vereniging van Roden geld zou willen verdienen.
Anderen opperden ongeveer tegelijk met ‘plan Feeder One’ dat de nieuwe loods best bij het Speed Centre Roden in Steenbergen zou kunnen komen. Maar er ging wat betreft de gemeente ook al snel een streep door deze plannen, zou Volksvermaken er vanwege de afstand tot Roden überhaupt echt werk van hebben willen maken. Het bouwen van een hal op deze locatie is namelijk strijdig met het bestemmingsplan. Het beleid van zowel gemeente als provincie is verstening van het buitengebied tegengaan. De hal zou daar voornamelijk worden gebruikt door Volksvermaken, waardoor er sprake zou zijn van een nieuwe functie in dit buitengebied. Toen er ook geen sprake bleek van gebondenheid aan het buitengebied, was er geen reden voor de gemeente om af te wijken van dit beleid en medewerking te verlenen.
Volksvermaken kwam vervolgens met een derde optie op de proppen. Een loods bij rij- en menvereniging Mensinghe aan de Hullenweg. Een delegatie van Volksvermaken sprak begin december vorig jaar met de gemeente over deze locatie. Na dit gesprek diende Lammert Kalfsbeek namens Volksvermaken een officieel verzoek in om aan de Hullenweg een nieuwe loods te bouwen. Maar: ook hier wordt vanuit de gemeente geen medewerking aan verleend. Reden: volgens de gemeente zal het bouwen van een nieuwe hal een negatieve impact hebben op de ruimtelijke en landschappelijke waarden van de locatie. Het doorzicht wordt door het plaatsen van de hal beperkt. In beide opties verdwijnt het doorzicht bijna volledig. Bovendien is, zo stelt de gemeente, de maatvoering te lang voor de breedte van het bestaande complex, waardoor een te grootschalige massa ontstaat. Volksvermaken had voor de Hullenweg twee opties voorbereid. In beide opties zou het weiland tussen de Hullenweg en de tennisbanen, westelijk van de manege, gebruikt worden ten behoeve van de uitbreiding van parkeren. Dat vindt de gemeente ook ongewenst. Het is namelijk niet overeenkomstig de bepalingen van het bestemmingsplan die uitgaan van plaatsing op het bijbehorende bouwperceel. Bovendien geeft dit een versnipperd karakter ten opzichte van de bestaande parkeergelegenheid aan de oostzijde, en gaat mogelijk ook ten koste van het woongenot van de (beheerders)woning. Dan is er nog de relatie met de toekomst van gebied de Kroonvelden. De manege ligt in dit gebied. Het idee is voor dit gebied een toekomstvisie op te stellen waarbij ook de toekomst van en voor de manege duidelijk wordt.
Wat rest? Dat is eigenlijk alleen ‘locatie Feeder One’. Noordenveld liet heel recent weten dat deze optie nog altijd open staat. Mits Volksvermaken maar de gevraagde prijs betaalt. Want dat is, zo schijnt dus, het hete hangijzer en de reden waarom Volksvermaken de aandacht richting manege verlegde. En anders? Dit jaar zijn er nog voldoende bouwlocaties voor handen. Voor 2017 wordt dat anders. Of er wordt dit jaar een eigen loods gebouwd, of de Parade wordt na dit jaar kleiner. Dat laatste is iets wat Volksvermaken dus niet wil. Nood breekt echter wet. Als er geen locatie is om zelf een loods te bouwen, de grond te duur blijkt en de huidige locaties niet allemaal meer beschikbaar zijn, dan kan de Parade vanaf 2017 in een uurtje afgewerkt worden. Dan wordt het een bijnummer. Een zwak aftreksel van de Parade die jaarlijks zoveel mensen naar het dop lokte en voor zoveel meetbare positieve reclame zorgde. Dat zou niemand moeten willen, en zeker de gemeente Noordenveld niet.