Officieus afscheid Marry Brink-Veerman, gemeente Noordenveld geen ‘narcogemeente’

Raad van Noordenveld

Een mooi stukje gemeentepolitiek afgelopen week tijdens de raadscommissievergadering. Daar werd ein-de-lijk een besluit genomen over De Fledders 8 te Zuidvelde. De Fledders, door raadslid Jan Klinkenberg beschreven als ‘buurtschap aan de rand van de gemeente’, ligt ten zuiden van Zuidvelde. Een mooi stukje Noordenveld, wat met recht een soort uithoek mag worden genoemd. Hier is een groot agrarisch bedrijf gevestigd met  akkerbouw en een melkveehouderij. Twee jaar en drie maanden geleden deden zij een aanvraag bij de gemeente om hun bouwvlak uit te breiden naar twee hectare (het maximale toegestane bouwvlak in de gemeente Noordenveld). Vorige week werd ingestemd met de uitbreiding. Hendrik Smeenge, boer van beroep, had hier uiteraard wat over te zeggen. ‘Het heeft veel te lang geduurd’, vond hij. ‘Ze hebben de hele procedure doorlopen en dat speelt al sinds 2015. Kan het voortaan niet sneller?’, vroeg hij aan wethouder Kosters, die op zijn beurt bevestigde dat het wel heel lang heeft geduurd. Hij beloofde echter beterschap: ‘Dit zal één van de laatsten in deze categorie zijn.’ Laten we het hopen, want het moet de eigenaar van het boerenbedrijf zo af en toe zijn strot zijn uitgekomen.
Hendrik Smeenge had het overigens maar druk tijdens de vergadering. Aan het eind had hij de eer om voorzitter Marry Brink-Veerman en plaatsvervangend voorzitter Tineke Nieboer te bedanken voor hun werk de afgelopen vier jaar. Officieel wordt er pas eind maart afscheid genomen van het duo, maar afgelopen week waren er al bloemen. Commissievoorzitter Marry werd er een klein beetje emotioneel door, maar herpakte zichzelf snel. Ze moest immers haar laatste raadscommissievergadering nog afsluiten.
Tijdens de rondvraag kwam Lijst Groen Noordenveld met het verzoek aan wethouder Henk Kosters, om de problemen met de in Peize woonachtige Andrea de Gier spoedig op te lossen. Zij heeft al jaren te maken met waterschade, waarvan zij zeker weet dat dit de schuld van de gemeente is. Andrea heeft onafhankelijk onderzoek laten doen naar de waterschade in haar woning en dit onderzoek wijst overtuigend naar de gemeente. Inmiddels is zij in een ontzettend lange strijd met de gemeente Noordenveld verwikkeld. De volgende stap is een juridische en LGN dringt er bij Kosters op aan om het niet zover te laten komen. Hierbij gaf Kosters aan dat hij dit graag zou willen, maar dat de partijen zover uit elkaar liggen dat het een schier onmogelijke taak lijkt. ‘We zullen een serieuze poging ondernemen’, sprak Kosters. Een tijdje terug, op 23 januari, stond in deze krant een artikel over de situatie van mevrouw De Gier. Daarin gaf zij te kennen al vaker pogingen te hebben ondernomen om een schikking te treffen, maar dat de gemeente hierin een onverschillige houding aannam. Vandaar dat het antwoord van Kosters mij ietwat verraste. Een serieuze poging is tot op heden namelijk nog niet ondernomen, volgens De Gier althans. Hier zal de wethouder ongetwijfeld het zijne van denken. Toch zou het de gemeente sieren om een échte poging te doen om te schikken met mevrouw De Gier. Ik heb de waterschade aan haar huis met eigen ogen aanschouwt en ben me rot geschrokken. De vloer is naar de gallemiezen, tegels in de wc en badkamer zijn gebarsten en het schimmel staat zelfs in de kasten. Een onleefbare en vooral heel ongezonde leefsituatie.
Na afloop van de vergadering – die ‘slechts’ tot kwart voor elf duurde – sprak ik met burgemeester Klaas Smid. Hij had de vergadering halsoverkop moeten verlaten, omdat er een ernstige brand in Westervelde woedde. Deze brand legde een woonboerderij volledig in de as. Aan de bar van het gemeentehuis stond hij met een glas rode wijn tot rust te komen. Daar vroeg ik de burgemeester of wij onze gemeente tot één van de narcogemeenten van Nederland mochten bestempelen. Dit naar aanleiding van de berichtgeving in de landelijke media, dat ons land steeds meer een narcostaat begint te worden vanwege een gebrek aan rechercheurs. Een narcostaat is kortgezegd een drugsstaat. Uit een onderzoek van de Nederlandse Politiebond bleek dat er veel te weinig rechercheurs zijn, waardoor in sommige gemeenten drugsdealers vrij spel hebben. De term ‘narcostaat’ en ‘narcogemeenten’ zal ongetwijfeld iets van doen hebben met de Netflix-hitserie ‘Narcos’ over Pablo Escobar, de oude drugsbaas in Colombia. Hoe dan ook, mijn vraag aan de burgemeester stelde ik met een lach op mijn gezicht. Het antwoord van de burgemeester was desondanks ernstig. Zo vertelde hij dat hij van een collega burgemeester in het Zuiden des lands de meest stuitende verhalen kreeg te horen. Er zijn wel degelijk gemeenten waarin drugsdealers hun weg naar de gemeentelijke politiek hebben gevonden. Sterker nog: er zijn gemeenten in Nederland waar de winst in de drugshandel hoger ligt dan de begroting van die gemeente. Daarnaast vertelde hij het verhaal van een collega-burgemeester die ’s avonds laat nog berichtjes krijgt in de vorm van ‘welterusten’, enkel om de burgemeester te laten weten dat hij in de gaten wordt gehouden. Belangenverstrengelingen, bedreigingen en mogelijke omkoping is wel degelijk aan de orde van de dag in sommige gemeenten in Nederland. En dat verwacht van je van ons brave land toch allerminst. Gelukkig kon onze burgervader mij gerust stellen. In Noordenveld was dit (nog) niet aan de orde. De Pablo Escobar van Peize moet gelukkig nog geboren worden.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema