Oldebert op zoek naar ijverige Tolberters

 

TOLBERT – Ken jij een Tolberter, een club of een instantie die zich fantastisch heeft ingezet voor Tolberter gemeenschap? Draag hem of haar dan nu voor! Op 6 januari reikt Oldebert (vereniging van dorpsbelangen Tolbert) namelijk een Erepenning uit aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet. Voordragen kan nog tot en met vrijdag 1 december.

Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. Op welke manier hebben zij zich bijvoorbeeld verdienstelijk gemaakt voor de Tolberter gemeenschap? De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder genomineerd zijn geweest, maar die moeten dan opnieuw aangemeld worden.

De selectiecommissie bepaalt op basis van de voordrachten wie de Tolberter Erepenning 2018 ontvangt. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de website van Oldebert (www.oldebert.nl) worden voorgedragen of per e-mail aan bestuur@oldebert.nl.

De Tolberter Erepenning is in 2006 in het leven geroepen om personen, groepen of instanties te eren die zich inzetten of hebben ingezet voor de Tolberter gemeenschap. De feestelijke uitreiking vindt jaarlijks plaats op de Nijjoarsveziede en dat is deze keer op zaterdag 6 januari 2018.