Oldebert wil mening bewoners over centrum

TOLBERT – Volgens informatie is Poiesz van plan de winkel te verplaatsen vanuit het centrum van Tolbert naar het voormalige huishoudschoolterrein. De vraag die Oldebert zich stelt is wat dit betekent voor de bedrijvigheid in het centrum van Tolbert. Oldebert wil graag de mening van inwoners horen over dit onderwerp. Dit kan door een mail of brief te studeren naar Oldebert. Ook ideeën over de invulling van de locatie van de huidige winkel, na de eventuele verhuizing, zijn welkom. Op de ledenvergadering van 21 maart zullen de resultaten worden besproken en verdere acties worden vastgesteld. De mail kan naar bestuur@oldebert.nl, de brief naar Dokter Mansholtweg 16, 9356 BH, Tolbert.