‘Om mij bin ‘k kloar’.

LEEK – ‘Unaniem’, niemand van de raadsleden verkoos ‘nee’ in te vullen op het stembriefje, werd Karin Dekker (GL) verkozen door de raad van Leek als wethouder. Daarna werd zij door burgemeester Berend Hoekstra beëdigd en kon zij zitting nemen naast de wethouders Hans Morssink (CDA) en Ben Plandsoen (PvdA). Of zij de ingestoken weg, van zeer betrokken zijn met de inwoners van Leek, door de plotseling overleden wethouder Rien Honnef zal vervolgen, zal de tijd leren. In ieder geval mocht ze de eerste meevaller meemaken. De gemeente ziet af van de eerder aangekondigde bezuinigingen. Vooral het terugbetalen van een lening door de gemeente aan energiebedrijf Essent maakt deze bezuiniging overbodig. Op dezelfde dag kreeg ik het vertrouwen van 230 kinderen en de leerkrachten van de christelijke school de Van Panhuys in de nieuwbouwwijk Oostindië. Begon de school een paar jaar geleden met zo’n dikke honderd leerlingen, de vooral startende jonge inwoners hebben er geen gras over laten groeien. Nazaten bij het leven. Door ramen vliegende ooievaars en andere uitingen van ‘Hoera een jongen of een meisje’ versieren week in, week uit als een mantra de huizen in de wijk. De school, nog steeds een noodgebouw, is nu al te klein, zodat er een drietal noodvoorzieningen naast geplaatst zijn om alle koters onderdak te verschaffen. Het vertrouwen kreeg ik om als opa, op de dag dat de Kinderboekenweek 2016 werd geopend, voor te lezen in de gymzaal van de school. Een boek vinden dat geschikt is voor kinderen van vier tot twaalf jaar is best een opgave. Maar gelukkig vond ik de oplossing in een kinderboek, geschreven door Youp van ’t Hek. Joseph Jacobus (Youp) van ’t Hek (1954) mag er tijdens zijn cabareteske leven wel zijn. Mocht iemand willen leren vloeken, wat ik echt niet mag hopen, Youp weet dit op zijn manier om de paar woorden stevig te uiten. Maar, in zijn geschreven kinderboek over een olifant met een dikke kont, valt geen onvertogen woord te bespeuren. Aangenomen dat kont een gewoon woord is. De kinderen schoten elke keer als dit woord voorkwam in de lach. In mijn column van vorige week deed ik kond van het feit dat in de commissievergadering zou worden gesproken over het ‘Herindelingsontwerp en plan van aanpak Westerkwartier’. Het onderwerp werd ingehaald door een brief van de raadsgroep herindeling Westerkwartier. De inhoud gaat vooral over Middag Humsterland. In de volksraapleging die eind oktober wordt gehouden wordt de inwoners gevraagd of zij onder één gebied willen worden ondergebracht. Een keus tussen Hoogeland of Westerkwartier. Daarnaast is ook de vraag per dorp in Middag Humsterland belangrijk ‘bij welke gemeente wilt u worden ondergebracht?’ De uitslag hiervan zal behoorlijk spannend zijn, want er zijn veel dorpen die onder de regio Middag Humsterland vallen. Om een indruk te geven hierbij de rij van A tot Z. Adorp, Aduard, Aduarderzijl, Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Fransum, Garnwerd, Kommerzijl, Korhorn, Lauwerzijl, Niehove, Noordhorn, Oldehove, Oostum, Saaksum, Sauwerd, (Groot en Klein) Wetsinge, Winsum en uiteindelijk de Z van Zuidhorn. Een veelvoud van de rest van de dorpen in het Westerkwartier. Mocht de volksraadpleging naar ‘wens’ verlopen, dan kan de wens en bovenal de eis van alle politieke partijen in Leek, om op 1-1-2019 een heringedeelde gemeente Westerkwartier te zijn, een aanvang nemen. Wel moet er eerst een nieuw aangepast plan / raadsbesluit worden genomen naar aanleiding van de veranderde situatie. Hopelijk gooien zienswijzen uit het betrokken gebied geen roet in het eten van ‘de wens’. Een oproep van Koos Siegers (CU) aan de andere partijen om de politieke collega’s in Winsum en Zuidhorn te prikkelen om vaart te maken viel in goede aarde. Portefeuillehouder Berend Hoekstra besloot zijn beantwoording met de woorden ‘Om mij bin ‘k kloar!’. Ik nu ook ‘Ik groet u’. ‘Moi’.