‘Om zo, niet zo, ’t kan zo, goed zo’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Kennelijk moest het zo. In een mum van tijd zat de raadsvergadering van vorige week woensdag er al weer op. Kwart over negen. En we konden alweer richting de drankjes en hapjes. Te snel… Als U het mij vraagt. Op de magere raadsagenda kwam een puntje voor die wel wat meer aandacht verdiende. Dat had met de vorige schermutselingen in de raad te maken. Met name Henk Koekkoek uit de oppositie (LGN) miste een zienswijze bij de dorre cijfers van de begroting. Van de ISD Noorderkwartier. Hij kreeg daarbij opmerkelijke steun uit de hoek van de collegepartijen bij monde van Anne Doornbos (PvdA). Dus er kwam een zienswijze. Van maar een kantje. Geschreven door griffier Werner Damman. Een ambtenaar die een zienswijze formuleert… Lijkt op paradoxale logica. Eerder zou je verwachten, dat de ambtelijke top uitvoert wat de politiek wil. Het wordt nog opmerkelijker als je de tekst leest. Over werken met behoud van uitkering wordt niet alleen opgemerkt dat het aandacht verdient… Ook OM ZO bijstandsgerechtigden uitzicht te bieden op regulier, betaald werk. Betekend: laat bijstanders eerst zonder loon werken, krijgen ze later makkelijker werk met loon… een aanname… Maar goed, het is een zienswijze. Dat daar wel wat op af te dingen valt, moge duidelijk zijn. Lijkt op de logica van de paradox. Zo ken ik er nog wel een: Si Vis Pacem Para Bellum. Indien ge vrede wilt bereid u dan voor op oorlog. Staat nog altijd in het huidige handboek soldaat… Stamt minstens uit de oudheid. Plato, 3de eeuw voor Chr. Vooral in de middeleeuwen populair. Nog nooit zoveel oorlog geweest. Niks vrede.
Had een leuke discussie kunnen worden. Als de zin was opgemerkt. De raad las er zonder uitzondering overheen. Net als over de zin die d’r op volgde: Noordenveld ziet daarom graag concrete werkprojecten opgenomen in de begroting… Dat gaat ver. Moet er nog meer werk zoals in de bossen van Veenhuizen komen. Waar tewerkgestelden zonder loon blootgesteld worden aan de elementen… Terwijl teken uit de bomen, zich storten op hun bloed… beter dit werk uit te besteden in het kader van de BOR. Betaald werk dus. Zoals afgesproken. Opgenomen in de begroting? Nee, het moet niet zo…
Niet zo moest ook de begroting van Novatec. De gemeente Noordenveld stemde met wethouder Alex Wekema (PvdA) in met het afwijzen van de begroting van Novatec. En week daarin af van andere gemeentes in het Westerkwartierse, waar ze mee samenwerkt. Dat leidde tot een prettige discussie over hoe het zover is gekomen. Aangenaam ja omdat er in de hele raad overeenstemming was over de aanpak van Wekema. Natuurlijk. Pierre Baas (LGN) plaatste zijn gebruikelijke kanttekeningen. Zwaar aangezet, zoals we hem kennen. Zo zei hij, wat er zoal is terechtgekomen van de aanbevelingen van het onderzoeksbureau Pro Facto. Of was dat soms weggegooid geld. Aan de overkant legde Anne Doornbos (PvdA) hem geduldig uit, dat het volgen van een aanbeveling, juist contra productief werkte. "Bent U het met me eens, dat daar nu juist de oorzaak van de problemen ligt?". In een poging het bedrijfsleven te volgen moest en zou Novatec een commissaris aanstellen. Dat gebeurde, maar de man beviel niet. Maar raak hem maar weer eens kwijt… dat bracht het literair goedgeschoolde raadslid Jan ten Hoorn van Gemeentebelangen tot de volgende verzuchting:
Als het niet kan zoals het moet…
Dan moet het maar zoals het kan!
’t Kan zo dus niet langer. Daar was uiteindelijk de hele raadscommissie het over eens. Alleen Novatec is een samenwerking met vier andere gemeentes. Hoe krijg je de anderen bereid met je mee te gaan. Alex Wekema, zeer ingenomen met zoveel steun voor zijn beleid in de raad, zei we hebben nog tot 10 oktober om ze met ons mee te krijgen. Deze begroting kan echt niet. Zoveel moet duidelijk zijn.
Dames en heren wethouders uit het Westerkwartierse. Mede bestuurderen van Novatec. U volgt niet alleen de politiek van Noordenveld om mensen van Novatec gewoon in gemeentedienst te nemen. Noordenveld neemt zijn verantwoordelijkheid. Zo weet ik ook dat deze rubriek veel gelezen wordt in de streken aan de andere kant van het Piepke. De politici krijgen als het moet genadeloze kritiek. Van Mij. U leest dat ook. Nu niet. Ik vind dat ze op dit dossier het gelijk aan hun zijde hebben. Nou dan. Wijs ook die begroting af. Goed zo!!!