‘Onbegrijpelijk dat we geen watertappunten in Noordenveld zouden hebben’

NOORDENVELD – Afgelopen week werd het plan ‘Noordenveld op Fietse’ behandeld in de raad. Wethouder Alex Wekema vroeg om een investering van 67.000 euro voor de komende twee jaar. De raad staat overwegend positief tegenover dit voorstel, maar wil op accenten meer informatie. Het plan is soms wat vaag en over enkele kostenposten werd nog gesteggeld. Zo kwamen geplande watertappunten in de knel. Dat schoot Bertus Jan Epema (PvdA/GroenLinks) in het verkeerde keelgat. ‘Als wij de fietsgemeente van Nederland willen worden, kan het niet zo zijn dat we geen watertappunten hebben.’
 
Allereerst was het Gerbrant Fennema (D66) die aangaf de evaluatie van Noordenveld op Fietse nogal vaag te vinden. ‘We zijn voor het plan, maar willen graag een volledig stuk.’ Toen even later de nut en noodzaak van het aanleggen van oplaadpunten voor e-bikes en watertappunten in het gedrang leken te komen, trok Epema aan de bel. ‘Het zou onbegrijpelijk zijn als we geen watertappunten zouden hebben. In totaal gaat het over een investering van 20.000 euro, nog geen euro per inwoner.’ Hij vervolgde: ‘We zouden zelfs nog willen onderhandelen over de aanleg van de oplaadpunten van e-bikes, als die watertappunten er maar komen.’
Lijst Groen Noordenveld liet bij monde van Henk Koekkoek weten het bedrag voor de communicatie in het plan wel erg fors te vinden. Wekema antwoordde hierop in wielertermen. ‘Dit project valt of staat bij communicatie. Ja, het is veel geld, maar als we nu een tandje terug doen dan moeten we naar het binnenblad. En als je dat doet, dan ben je weg.’ (Foto: Wikipedia)