Ondernemers willen het ‘gas erop’ houden

Zakenkring presenteert plannen Fase 2

 

RODEN – De Zakenkring Roden heeft afgelopen week haar eigen visie gegeven op Fase 2 van het plan Centrumontwikkeling Roden. De presentatie werd gegeven door Frans Beune, architect van de eerder al afgeronde Albertsbaan. De Zakenkring betrok juist hem bij dit plan, zodat de Heerestraat en Wilhelminastraat in dezelfde stijl als de Albertsbaan kunnen worden ingericht.
De opkomst in de gemeenteraadszaal was goed, alhoewel dat niet los gezien kon worden van de fractievergaderingen later op die avond. Toch valt het te prijzen dat veel raadsleden de moeite hadden genomen om een uur eerder op het gemeentehuis te zijn.
Architect Frans Beune nam het woord en liet door middel van dia’s, foto’s en een filmpje zien, wat zijn plannen voor de Heerestraat zijn. ‘De Heerestraat is nu qua parkeren het Wilde Westen en de bomen staan er treurig bij. Om het recreatieve winkelen te verbeteren, moet dit worden aangepakt’, vond Beune. Daarnaast stelde de architect voor, om duidelijke oversteekplaatsen aan te wijzen en die te markeren met speciaal ontworpen zuilen, gebaseerd op het oude logo van de gemeente Noordenveld.
Een speerpunt van de presentatie van de Zakenkring, is de auto in het dorp. Volgens Beune een belangrijk punt. ‘Ik woon zelf in Assen, waar ze de parkeergelegenheid op den duur net zo gingen inrichten als Groningen. Oftewel: betaald parkeren en het gebruik van parkeergarages aan de rand van de stad. Door deze beslissing heb ik de afgelopen jaren steeds meer winkels in Assen failliet zien gaan. De leegstand in het centrum nam hierdoor flink toe.’
In het kader van ‘recreatief winkelen’, kwam de architect met een plan voor het aanleggen van ‘groene stukken’ in de Heerestraat. Nieuwe bomen moeten het straatbeeld verfraaien en het genot van het winkelende publiek verhogen. Volgens Beune kan dit prima samen met de aanwezigheid van ‘blik’, zoals de auto’s tijdens de presentatie veelvuldig genoemd werden.  Beune onderstreepte dat het plan van de Zakenkring, zoals hij dat presenteerde, een schot voor de boeg was. ‘We hebben nu een eerste proef gemaakt, waarbij we ons vooral hebben toegespitst op het oversteken in de Heerestraat en de parkeergelegenheden.’
Gemeentebelangen vroeg zich hardop af hoe de Zakenkring door wil met het gepresenteerde plan. Johan Hummel, voorzitter van de Zakenkring, gaf hierop antwoord. ‘We willen met elkaar iets neerzetten, in samenwerking met de opgezette projectgroep die zich hier al een tijd mee bezighoudt. Wij hebben Fase 2 uitgelicht en willen hier in gezamenlijk overleg mee verder.’ De Zakenkring benadrukt dat dit plan, net als het eerder gepresenteerde plan van het college, nog concretisering en invulling behoeft. Bert Jan Stadman, die betrokken was bij de projectgroep en vele uren doorbracht op het gemeentehuis, liet weten dat het plan van de Zakenkring een breed draagvlak heeft. ‘Het plan komt uit de koker van alle stakeholders. We hebben met alle betrokken partijen gesproken’, zegt hij. Daarbij noemt hij onder andere Stichting Gehandicapten Platform Noordenveld, en de bewoners van de Heerestraat –waarvan een afgevaardigde van de buurtvereniging met de Zakenkring om tafel heeft gezeten. Tot slot nam ook Emiel van der Heide het woord. De eigenaar van Intersport Roden, benadrukte nogmaals het belang van ‘blik’ in het centrum van Roden. ‘Auto’s geven Roden een economische impuls. Als je blik weghaalt uit het centrum, gaan veel ondernemers in Roden het lastig krijgen’, voorspelde hij. ‘Het plan wat wij hebben gepresenteerd, heeft nog meer invulling nodig. Maar het is wel een concreter plan, dan dat van het college. Ik denk dan ook dat het gemeente bestuur blij mag zijn met het initiatief van de Zakenkring.’ De Rôner ondernemer hoopt vooral dat het college en de Zakenkring elkaar gaan vinden in de plannen omtrent de centrumontwikkeling. ‘Het is niet zo dat er partij moet worden gekozen tussen de Zakenkring en de gemeente. Het liefst zien wij dat de partijen elkaar vinden en samen de schouders eronder zetten. Ik zou zeggen: gas erop!’.

GELD

Voorafgaand aan de presentatie van de Zakenkring, nam CDA-raadslid Harm Holman nog even de tijd om een praatje te maken met een aantal leden van de Zakenkring. ‘Geld is er genoeg’, sprak Holman. ‘Dat is het probleem niet. Al moet er tien miljoen worden uitgetrokken voor dit plan.’
Emiel van der Heide, liet weten dat er meer subsidiepotjes kunnen worden aangesproken. ‘We moeten met de gemeente de handen ineen slaan, om zoveel mogelijk subsidie binnen te harken. We zullen de maximale subsidie die we kunnen krijgen van de provincie Drenthe, moeten zien binnen te halen.’
Verder liet de Zakenkring weten het plan slechts tot op zekere hoogte te kunnen uitbreiden, omdat de facturen voor rekening van de Zakenkring zelf zijn. ‘Daarom is het belangrijk dat wij dit samen met de gemeente gaan oppakken.’