‘Ondernemersfonds zorgt voor leefbaarheid in Roden’

Jeroen Bezu groot voorstander van Ondernemersfonds

RODENBinnenkort zullen Roner ondernemers moeten stemmen over het voortbestaan van het zogeheten Ondernemersfonds. Dit fonds zorgt ervoor dat er veel kan worden georganiseerd binnen het Rodense, zonder dat één ondernemer hier meer of minder voor betaald dan de ander. Een groot voorstander van het fonds is Jeroen Bezu. De Roner ondernemer ziet in andere dorpen bijvoorbeeld hoe het ontbreken van een dergelijk fonds een dorp parten kan spelen. ‘Zo’n fonds zorgt voor leefbaarheid in je dorp. Dat is heel belangrijk.’

Een blad voor zijn mond zou Jeroen niet zo snel nemen. Hij is een kritisch lid van de Zakenkring en stelt derhalve ook kritische vragen. ‘Dat moet ook’, vindt hij. ‘Je houdt elkaar scherp.’ Wat betreft het Ondernemersfonds, kan Jeroen kort zijn. ‘Dat moeten we zeker behouden. Het heeft een grote toegevoegde waarde voor je dorp.’

We gaan terug naar 2014. Voor het eerst stemmen Roner ondernemers over het Ondernemersfonds. De uitslag is positief en het fonds komt er. ‘Daar hebben we sindsdien zeker plezier aan beleefd’, zegt Jeroen. ‘In het begin was niet iedereen happig om zijn steentje bij te dragen. Vandaar dat het juist belangrijk is om naar buiten uit te dragen wat je doet en waarom je het doet.’

Het Ondernemersfonds maakt dat het eerlijker geregeld is. Dat wil zeggen: niet langer betaalt selecte club voor activiteiten en initiatieven in het dorp. ‘Voor 2014 lag de contributie voor de Zakenkring hoger, maar betaalde lang niet iedereen mee. Hierdoor moesten we dingen organiseren met de beperkte middelen die er waren, zegt Jeroen. ‘Door het Ondernemersfonds kregen we meer lucht. We konden meer doen. Denk aan de straatverlichting tijdens de donkere maanden, maar ook aan de bloembakken tijdens de zomermaanden. En de Sinterklaasintocht natuurlijk. Ook een belangrijk punt.’

Jeroen weet hoe belangrijk zo’n fonds is, omdat hij ook elders winkels heeft. In Zuidlaren bijvoorbeeld. ‘Daar werd zo’n idee afgeschoten. Ondernemers en pandeigenaren leefden in onmin met elkaar, waardoor ze nu afhankelijk zijn van giften om iets te organiseren. Dan wordt het erg lastig om iets te organiseren.’

In Roden betaalt ook de industrie mee aan het fonds. Logisch, vindt Jeroen. ‘Zij zijn er immers ook bij gebaat dat Roden een bruisend dorp blijft. Datzelfde geldt voor de ondernemer, Volksvermaken en de inwoner. We moeten Roden op de kaart blijven houden. Dat doe je door mensen die naar Roden komen in je dorp te behouden. De verblijfskwaliteit verbeteren. En het fonds helpt hier enorm bij.’

‘Ik snap dat het voor sommigen lastig om te zien wat zo’n investering concreet oplevert’, zegt Jeroen. ‘En dat zal je ook nooit concreet te weten komen. Maar het is een utopie om te denken dat de mensen vanzelfsprekend komen als je gewoon je winkel open gooit. Je moet mensen naar een aantrekkelijk dorp lokken en ze daar behouden. Daarbij moet je als ondernemer in het vizier houden dat je buurman niet je grootste concurrent is, maar juist iemand waarmee je samen je dorp mooier en aantrekkelijker kunt houden. En dat lijkt me juist het hele doel.’

Kort samengevat is Jeroen dan ook helder. ‘We moeten het Ondernemersfonds behouden. Absoluut. Anders trek je je dorp leeg. En dat wil niemand.’