Ondernemersmanifest voor wethouder Henk Kosters

NOORDENVELD – Lokale politici en bestuurders uit het hele land nemen het Ondernemersmanifest van ONL in ontvangst. Hans Biesheuvel, voorman van ondernemersorganisatie ONL overhandigde het manifest aan Henk Kosters.
ONL voor ondernemers.

Hans Biesheuvel: “ONL voor Ondernemers komt op voor de belangen van de ondernemers en heeft als doel het ondernemersklimaat te verbeteren. ONL is daarmee echt de stem van de ondernemer uit het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Dit betekent dat ONL voor Ondernemers actie onderneemt en aanbevelingen doet op basis van directe en continue inbreng van ondernemers vanuit het hele land. Het ondernemersmanifest is gebaseerd op directe input van ondernemers. Het resultaat: twintig concrete maatregelen om de lokale economie te stimuleren. Het is positief dat de gemeente Noordenveld regelmatig overleg zoekt met lokale ondernemers, zegt Hans Biesheuvel. “Zowel de gemeente als ondernemers hebben baat bij een goede samenwerking. Dat vereist dat gemeenten niet over maar mét ondernemers praten.”

Goed ondernemersklimaat

“Enkele voorstellen die ONL doet, worden in Noordenveld al uitgevoerd, geeft wethouder Kosters aan. Het ondernemerschap is een grote motor van de economie, zowel nationaal als lokaal. De gemeente Noordenveld stimuleert al jaren het bedrijfsleven in deze gemeente. En dat blijven we ook doen zoals verwoord in onze Omgevingsvisie ‘Noordenveld 2030’.Noordenveld richt zich op behoud en – waar mogelijk- versterking van de werkgelegenheid op de verschillende bedrijventerreinen. Zo zetten we ons onder andere ook in voor de verdere versterking van de high-tech sector, zoals bijvoorbeeld de Healthhub. Maar daarnaast hebben we ook zeker oog voor startende ondernemers, die we volop ruimte bieden om zich te vestigen en te ontwikkelen en we faciliteren in het tot stand komen van nieuwe relaties en netwerken. Noordenveld heeft een goed ondernemersklimaat waar ruimte is voor nieuwe concepten en innovaties en waar de vraag van ondernemers centraal staat. De tips die in dit manifest zijn opgenomen zullen we dan ook zeker ter harte nemen.”