Ondersteuning voor vrijwilligersorganisaties

REGIO – Ook maatschappelijke organisaties, zoals culturele instellingen, sportverenigingen en dorps- en buurthuizen, kunnen nu uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen, huur, pacht en andere nota’s. Dat meldt de gemeente Noordenveld op haar website. Daarnaast heeft de gemeente een aantal maatregelen getroffen voor organisaties die subsidie ontvangen.

Het college van burgemeester en wethouders wil tijdens de coronacrisis het maatschappelijk leven blijven stimuleren en al die vrijwilligers die zich belangeloos inzetten, een hart onder de riem steken.

Subsidies

Het college heeft daarom verschillende maatregelen vastgesteld voor organisaties die subsidies ontvangen. Organisaties mogen de verstrekte subsidie onder voorwaarden houden. Ze mogen activiteiten verschuiven of iets anders organiseren. Als dat niet mogelijk is in 2020 of 2021, moet de subsidie terugbetaald worden. Afgesproken subsidies worden vooruit betaald.

Uitstel van betaling aanvragen

Culturele instellingen, sportverenigingen en besturen van dorps- en buurthuizen kunnen daarnaast uitstel aanvragen voor het betalen van gemeentelijke belastingen, huur, pacht en andere nota’s. Organisaties die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel kunnen via de website uitstel van betaling aanvragen.

De betrokken organisaties hebben een brief ontvangen met informatie over de maatregelen.