Onderzoek naar bom Albertsbaan duurt weken

Albertsbaan 2016

Zoektocht op punt van beginnen

RODEN – Voor in maart 2017 gestart wordt met de werkzaamheden aan de prachtige, nieuwe Albertsbaan, moet eerst de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden, onschadelijk gemaakt en verwijderd worden. De gemeente Noordenveld zat vorige week met Leemans Speciaalwerken en de nutsbedrijven om tafel om de planning voor het onderzoek naar de bom te bespreken. In het gebied waar gezocht wordt, liggen namelijk talrijke kabels en leidingen voor gas, licht, water én leidingen van KNP en Ziggo. Op basis daarvan heeft Leemans een planning gemaakt. Op maandag 4 juli zet Leemans het zuidelijke gedeelte van de Albertsbaan af. Dat is aan de kant van de SNS Bank. De afzetting gebeurt met behulp van hekken. Als de afzetting geregeld is, begint Leemans op 4 juli met de zoekwerkzaamheden. Daarvoor worden eerste alle struiken weggehaald en richten zij het gebied in. Zolang Leemans aan het zoeken is, moet buiten de hekken geparkeerd worden. Mocht de bom gevonden worden, gelden de regels van de Explosieven Opruimingsdienst. Bewoners en ondernemers moeten er rekening mee houden dat de auto gedurende enkele weken niet aan de zuidkant van de Albertsbaan geparkeerd kan staan. In het centrum komt extra parkeerruimte omdat de betonnen poefjes en fietsenstanders verwijderd worden. Het voetpad vanaf Smid en Douma tot en met de doorgang van de Molenhof blijft zo lang mogelijk bereikbaar voor voetgangers en bevoorrading. Leemans verwijdert het struikgewas, maar houdt dit gebied en het gebied aan de oostkant (tussen de SNS bank en De Berk) zo lang mogelijk open voor verkeer. Als deze gebieden worden onderzocht, zullen deze stroken ook voor voetgangers en bevoorrading worden afgesloten. Met de nutsbedrijven is afgesproken dat er eerst gezocht wordt tot het niveau waarop de leidingen van gas, water en licht liggen. De kabels van KPN en Ziggo hoeven niet verlegd te worden. Op 9 juli volgt er overleg met de nutsbedrijven over de eventuele verlegging van leidingen, de nutsbedrijven gaan hiermee dan op 11 juli aan de slag. De verwachting is dat de werkzaamheden aan kabels en leidingen binnen twee dagen klaar zijn. Leemans verwacht dat het onderzoek enkele weken in beslag neemt. Op de website van de gemeente Noordenveld (www.gemeentenoordenveld.nl) is alle informatie te vinden. Op de homepage zit een knop die rechtstreek naar de details van dit project gaat.