Onderzoek naar ‘Stuifduinenplan’ Norg

NORG – Heijmans uit Rosmalen, de Norgerberg uit Norg en de gemeente Noordenveld onderzoeken of het mogelijk is akkerland te ontwikkelen tot een recreatie gebied met daarin enkele recreatie woningen. Met de ondertekening van een intentieovereenkomst van beide partijen en de gemeente is het startsein gegeven.

Intentieovereenkomst “Stuifduinenplan”

Het plan is om op de locatie van camping Molenduin aan de Molenveenweg in Norg en de braakliggende akker ernaast recreatiewoningen te bouwen in een natuurlijke omgeving met ruimte voor o.a. wandelen fietsen en natuurbeleving. Dit plan van Heijmans en de Norgerberg heeft de historische naam “Stuifduinen” gekregen. Stuifduinen ontstonden door intensieve beweiding met schapen en afplaggen van de hei. Ook aan de westzijde van Norg, onder andere tegenover de Norgerberg was dit het geval. Na 1900 werd dennenbos aangeplant om zandverstuiving tegen te gaan.

Onderzoek naar bouwen in het groen

Oudendorp van Heijmans licht toe.”Wij bedenken, adviseren, ontwikkelen, ontwerpen altijd met als uiteindelijk doel om iets tot stand te brengen. Met onze werkzaamheden dragen we bij aan het maken van een gezonde leefomgeving. ” zegt Wim Oudendorp van Heijmans. “Vanuit een participatietraject met het dorp is het idee ontstaan om recreatiewoningen in het groen te gaan bouwen. We gaan onderzoeken of dit mogelijk is. Het is de bedoeling dat er enkele recreatiewoningen worden gebouwd, gericht op het luxe marktsegment, zonder tuin, maar opgenomen in de omgeving. “

Natuurlijk recreëren

Susan van Rijswijk-Schippers van de Norgerberg: “Voor ons is het stuifduinen project een mogelijkheid om het recreatieve aanbod van ons park verder te verbreden. Zo kunnen onze gasten straks niet alleen verblijven in een mooie natuurlijke omgeving maar ook zorgt dit project voor extra ruimte om te recreëren in de natuur. De recreatiewoningen maken het in dit geval mogelijk dat er extra ruimte komt voor natuurbeleving. Waar ook onze bestaande gasten en de Norgers van kunnen meegenieten.
Tevens vinden wij het erg belangrijk dat de bungalows recreatief zullen worden gebruikt en hier zullen wij op blijven toezien om de kwaliteit te bewaken. Dit is voor ons een van de belangrijkste reden om ons in een vroeg stadium bij dit initiatief aan te sluiten.”

Vitale Vakantieparken

Wethouder Henk Kosters: “Het is een mooi initiatief. Gezamenlijk gaan we nu kijken of en hoe de plannen te realiseren zijn. Deze planvorming past binnen onze filosofie van de Vitale Vakantieparken, waar we in de Norgerduinen mee aan de slag zijn. De gemeente ondersteunt en is wanneer nodig actief betrokken. Samen met ondernemers gaan we zo op weg naar een vitale verblijfsrecreatie.”