Onderzoeksrapport: huisvesting Westerkwartier kan goedkoper

WESTERKWARTIER – Doorgaan in de huidige vijftien huisvestingslocaties van de gemeente Westerkwartier vraagt veel extra inzet van financiële middelen om te voldoen aan onderhouds- en duurzaamheidseisen en –ambities. Dat is duidelijk geworden na uitvoerig onderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. “Als we met de huidige locaties door willen gaan, moet er veel geïnvesteerd worden, waardoor we jaarlijks een extra last hebben van zo’n 1,3 miljoen euro”, vertelt wethouder Hielke Westra. “Daarom hebben we gekeken naar andere, en op de langere termijn, voordeligere mogelijkheden. Hieruit zijn vijf opties naar voren gekomen”.

De vijf opties, die zowel financieel als inhoudelijk haalbaar zijn, betreffen vier centrale mogelijkheden en één verspreide optie. “De centrale opties zijn het uitbouwen van het huidige gemeentehuis in Leek of Zuidhorn, Hoofdstraat 101-1 in Midwolde en bedrijventerrein Leeksterveld. De verspreide optie is een combinatie van de gemeentehuizen Leek en Zuidhorn”. Op 26 april wordt de gemeenteraad over het onderzoek geïnformeerd tijdens een openbare raadsbijeenkomst. Het college legt vervolgens een masterplan en raadsvoorstel voor aan de raad waarin ook de prioritering en fasering wordt aangegeven. De planning is er op gericht dat de raad in juni oriënterend vergadert tijdens een raadsoverleg en zal vervolgens gevraagd worden een besluit te nemen over een toekomstbestendige richting.

Morgen meer in De Krant.