‘Ongeluksweg’ krijgt slemlaag en kantmarkering

Geen duidelijke oorzaak, wél maatregelen

RODEN – Na de vele onderzoeken naar de oorzaken van de vele oorzaken aan de Maatlanden, is er geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Er zijn onderzoeken gedaan naar de stroefheid, de gereden snelheid en de inrichting van de weg. Een eenduidige oorzaak is dus niet aan te wijzen, maar het valt op dat het wegdek meestal vochtig of nat was tijdens de ongevallen. Daarnaast is gebleken dat enkele gedeelten onder de stroefheidsnorm zitten en dat er veel te hard wordt gereden.

85 procent van het wegdek aan de Maatlanden voldoet aan de stroefheidsnorm. De overige gedeelten voldoen hier niet aan. Dat wil niet zeggen dat het wegdek daar glad is, maar dat er sprake is van verminderde stroefheid. De gemeente Noordenveld ziet dit echter niet als dé oorzaak. Uit een indicatief onderzoek van de politie bleek eveneens dat 85 procent van de automobilisten te hard rijdt op de Maatlanden. Dat is een hoog percentage, maar ook dat kan niet als enige oorzaak worden aangewezen.

Omdat de gemeente geen risico’s wil nemen, worden er wel degelijk maatregelen getroffen. Zo wordt er een slemlaag aangebracht die de levensduur van het wegdek verlengt en de stroefheid verbetert. Daarnaast wordt er kantmarkering aangebracht. Dat zorgt er niet alleen voor dat automobilisten duidelijker kunnen zien of ze van de weg dreigen te geraken, maar het zou ook de snelheid moeten doen verminderen. ‘Omdat het lijkt alsof de weg smaller is, zouden automobilisten minder hard gaan rijden. Dat is het idee’, aldus wethouder Alex Wekema.