Ongenode Gast

RODEN – Lange tijd waren fysieke bijeenkomsten niet mogelijk, maar sinds kort mag er weer iets meer. Voor Welzijn in Noordenveld (WiN) is dit reden om weer kleine bijeenkomsten te organiseren, onder andere voor mantelzorgers. De Ongenode Gast laat haar oor te luisteren leggen.

In de voormalige Scheepstraschool staan rond een enorme tafel slechts een stuk of zes stoelen, keurig op anderhalve meter afstand. Meer mensen mogen er niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst voor mantelzorgers. Om het toch een beetje gezellig te maken staan op tafel paaseitjes, koekjes, een vrolijk beschilderde theedoos en roze geraniums.

Waar de deelnemers normaal gewoon binnen kunnen lopen, zijn de aanwezigen dit keer speciaal voor de gelegenheid uitgenodigd door WiN, vertelt Hennie Verbeek-de Jong van de welzijnsorganisatie. ‘We willen ondersteuning, advies en ontspanning bieden,’ zegt zij. ‘Daarnaast luisteren we ook naar de wensen van de mantelzorgers. We willen graag weten waar behoefte aan is.’

Elly Visser is één van de aanwezige mantelzorgers. Zij zorgde voor haar echtgenoot, die een jaar geleden is overleden. ‘Ik zorgde 24 uur per dag voor hem, dan val je wel in een zwart gat.’ Ze is blij met de bijeenkomsten van WiN: ‘Anders ben je altijd alleen maar thuis. Deze bijeenkomsten zijn altijd wel gezellig.’

Ook Tineke Sijtsma, mantelzorger van haar dochter die in het Thomashuis in Roden woont, is aanwezig. ‘Drie jaar geleden ben ik hier terecht gekomen, doordat mijn dochter hier werkte,’ geeft zij aan. ‘Ik had bij de bieb een breiclub opgericht. Toen ik hier kwam besloten we hier te gaan breien. Dit is een fantastische ruimte om activiteiten te organiseren, echt fantastisch.’

Behalve de mantelzorgers is ook Hennie Lutjes, voorzitter van het contactpunt mantelzorg in Noordenveld, van de partij. Jos Sanders, beleidsmedewerker in het sociaal domein, is namens de gemeente aanwezig. Er ontstaat een levendig gesprek over wat het belang is van de mantelzorgbijeenkomsten en hoe mantelzorgers beter ondersteund en bereikt kunnen worden.

‘Het is moeilijk in te schatten hoeveel mantelzorgers er precies zijn in Noordenveld,’ zegt Hennie Lutjes. ‘We hebben nu meer dan 150 in beeld, maar we weten dat we niet iedereen bereiken. Heel vaak willen mensen zich ook geen mantelzorger noemen.’ Elly Visser herkent zich daarin: ‘Ik heb ook lang niet geweten dat ik mantelzorger was. Ik zorgde gewoon voor mijn man. Dat was voor mij de normaalste zaak van de wereld.’

‘Er rust nog een taboe op om hulp te vragen, terwijl dat niet nodig is,’ zegt Sanders. Hij geeft aan dat mensen zich kunnen melden bij de gemeente of bij WiN wanneer zij behoefte hebben aan hulp of ondersteuning: ‘We willen voorkomen dat mensen overbelast worden.’ Verbeek-de Jong vult aan: ‘We bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid tot respijtzorg, waarbij mantelzorgers vervangende zorg kunnen aanvragen zodat zij zelf even tot rust kunnen komen.’ Elly Visser had dat niet nodig, geeft zij aan: ‘Ik had de buren.’

Omdat niet iedereen zo’n goede band met de buren heeft als Visser, houden de gemeente en WiN een online enquête onder mantelzorgers. ‘Zo hopen we meer zicht te krijgen op de behoeftes,’ zegt Sanders. ‘Dat kan bijvoorbeeld gaan over noaberschap, respijtzorg of financiële waardering, maar het kan ook een cursus mindfulness voor mantelzorgers zijn.’ Tineke Sijtsma heeft de cursus mindfulness eerder al eens gevolgd: ‘Dat was fantastisch, daar heb ik nog steeds wat aan.’

Met de enquête hoopt Sanders ook meer mantelzorgers in beeld te krijgen. ‘Hebt u zorg voor een ander, laat dat dan aan ons weten zodat we meer mensen beter kunnen ondersteunen.’ Ook jonge mantelzorgers kunnen contact opnemen: ‘Het is mooi als zij elkaar ook kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.’ Verbeek-de Jong vult aan: ‘We weten dat veel mantelzorgers behoefte hebben aan lotgenotencontact.’ Om de mantelzorgers te ontlasten zijn veel vrijwilligers nodig. ‘Die zijn ook van harte welkom om zich te melden,’ aldus Verbeek-de Jong.

Grote bijeenkomsten voor mantelzorgers staan voorlopig niet op de agenda, vertelt Verbeek-de Jong. ‘Het blijft eerst bij de koffie-middagen. We kunnen verder niet zoveel.’ Wel zijn er ook succesvolle online bijeenkomsten georganiseerd, zoals een online bakworkshop. ‘Dat gaat via beeldbellen. Het is wel anders, maar het lukt wel,’ aldus Verbeek-de Jong.

‘Hopelijk krijgt iedereen snel een prik,’ concluderen Tineke Sijtsma en Elly Visser. ‘Dit is echt nodig als afleiding.’

Wat: Bijeenkomst voor mantelzorgers bij WiN

Waar: Roden

Wanneer: Vrijdag 9 april