Online inwonersbijeenkomst over Peize en Altena levert veel input op

‘Het groene karakter moet behouden blijven’

PEIZE – ‘Houd rekening met het groene karakter.’ Dat is één van de belangrijkste conclusies van de online inwonersbijeenkomst die Gemeentebelangen Noordenveld op dinsdagavond 30 maart organiseerde over de dorpen Peize en Altena. In totaal gingen tijdens de avond zelf zo’n 70 mensen digitaal in gesprek met de raadsleden Richard Veurman, Jan ten Hoor en Jarco Westerhof. Na afloop werd de opname ook veelvuldig bekeken. ‘Het is duidelijk dat mensen zich voor zowel Peize als Altena interesseren,’ aldus Veurman.

De locatie van de oude Eskampenschool, het centrum van Peize en de Tichelwerk in Altena waren onderwerpen die de revue passeerden. Daarvan zijn de oude Eskampenschool en de Tichelwerk in Altena ook in beeld als mogelijke inbreidingslocatie voor woningbouw. Het college heeft besloten om hier binnenkort een onderzoek naar te starten.

‘Wij zijn blanco deze avond ingegaan, wetende dat deze locaties als inbreidingslocaties worden gezien,’ zegt Veurman. ‘We merken dat de vraag naar woningen een belangrijk onderwerp is. Tijdens de avond waren er 6 of 7 mensen die expliciet aangaven dat er behoefte was aan appartementen voor senioren, zodat er voor doorstroming wordt gezorgd in het dorp.’ Daarbij is het wel van belang dat de groene uitstraling van het gebied behouden blijft, zoals dat ook bij de Peizerborg aan de Woert in Peize het geval is. ‘Wij hebben ook met het dorpshuis gesproken,’ geeft Veurman aan. ‘Mocht het dorpshuis ruimte moeten maken voor woningbouw, dan staan zij daarvoor open.’ Als alternatief werd geopperd om het dorpshuis inclusief bibliotheek meer bij de school te betrekken, zodat er meer samenwerking mogelijk is. Woningbouw is voor inwoners niet de enige optie voor dit gebied. Veurman: ‘Ook tiny houses en een buurttuin kwamen ter sprake. Zo’n buurttuin zou ook aangelegd kunnen worden in samenwerking met de school.’ Daarnaast waren de aanwezigen ook positief over het beweegpark, dat vorig jaar werd geopend.

Als het gaat over het centrum in Peize, dan zijn de inwoners het eens: een overdekt winkelcentrum gaat te ver. ‘Dat was een steen die we in de vijver hebben gegooid, om de discussie wat aan te wakkeren,’ lacht Veurman. Wat inwoners wel van belang vinden is dat het sociale dorpsgevoel wat meer versterkt wordt. ‘Ontmoeten en beleven zijn dingen die je steeds terug hoort,’ zegt Veurman. ‘Zorg dat de Brink een ontmoetingsplaats in het dorp wordt.’ Dat kan al met het plaatsen van een simpel bankje, waar mensen gezellig hun op de markt gekochte kibbeling kunnen eten. ‘Dorpsbelangen Peize is nu kartrekker. Er liggen plannen om de Brink te ontwikkelen, maar het is nu wachten op de gemeente en op grootonderhoud van de riolering, onder andere in de hoofdstraat.’

Ook de verkeersveiligheid in het centrum kwam aan bod. Zo werd het parkeren aan de Hoofdstraat als storend ervaren, kwam de slechte staat van de Hoofdstraat en trottoirs aan bod en maken mensen zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte.

Net als in Peize werd ook over Altena gezegd dat het groene karakter behouden moet blijven. ‘De Tichelwerk in Altena is de nieuwste uitbreiding van het dorp, maar die is ook al 30 jaar oud,’ zegt Veurman. ‘Er zou een tweede fase komen, maar die is stop gezet door de provincie. Nu wordt hier weer over gesproken.’ Volgens Veurman zijn omwonenden niet per sé tegen woningbouw op deze plek, maar zij zien liever iets anders, bijvoorbeeld een natuurspeelplaats met historische elementen of een uitbreiding van het Tolnersbos. Wel wordt de Tichelwerk gezien als een goede locatie voor starters die al in Altena wonen en daar graag willen blijven. ‘Maar ook daar geldt: houd rekening met het groene karakter,’ merkt Veurman op. ‘Zo was er een inwoner die opmerkte dat de stenen moeten passen bij de groene omgeving. Nu moet ik wel zeggen dat daar in Noordenveld in vergelijking met Leek of Zuidhorn, waar enorme nieuwbouwwijken uit de grond worden gestampt, over het algemeen wel rekening mee wordt gehouden. Dat vind ik wel een pluspunt.’