Online meeting ‘Eenzaamheid en Jongeren’

‘Ik hoop dat jongeren deze bijeenkomst als een kans zien om in actie te komen’

NOORDENVELD – Veel jongeren beleven vooral in deze coronatijd een andere periode dan hun ouders ooit in hun jeugdjaren hebben meegemaakt. Verplicht aan huis gekluisterd door opgelegde maatregelen van de overheid. Niet uit, avondklok, school via beeldbellen, geen sport en laat staan elkaar treffen, ontmoeten, contacten, zoals jongeren dat behoren te doen. Gewoon lol maken met elkaar. Donderdag 18 februari 19.30 uur is er een online meeting voor jongeren en andere betrokkenen.

Bij veel organisaties die betrokken zijn bij jongeren luidt de noodklok.  Eenzaamheid onder jongeren moet niet onderschat worden. En daarbij moet ook gedacht worden dat eenzaamheid onder jongeren niet alleen een probleem is in coronatijd. Bewustwording van jongeren en eenzaamheid was er al veel eerder, maar komt wellicht juist nu meer dan ooit naar voren. Ook in de gemeente Noordenveld wordt dit probleem onderkent. Politiek betrokkenen Geranda de Haan van de ChristenUnie en Anita van der Noord van de duo fractie PvdA en GroenLinks hebben het initiatief genomen om hier aandacht voor te vragen. Partners om dit verder te ontwikkelen werden snel gevonden. Welzijn in Noordenveld met jongerenwerkster Denise de Vette, Zorgbelang Drenthe en de Jongeren Advies Raad Drenthe in persoon van de 14-jarige in Peize woonachtige Jasmine Ensink, schoven aan. Bedacht is om een online meeting te organiseren over ‘Eenzaamheid en Jongeren’ waar betrokkenen met jongeren en jongeren elkaar spreken over dit thema. Op donderdag 18 februari zal wethouder jeugdzaken Jeroen Westendorp van de gemeente Noordenveld de aftrap geven voor een workshop gegeven door Jolanda van Gerwe, oprichtster van Join Us. Een organisatie die zich vooral richt op het vinden van oplossingen om die eenzaamheid aan te pakken en om te zetten in gezamenlijke acties.

De workshop richt zich op jongeren en hun deelname wordt dan ook erg gewaardeerd. Ook betrokkenen bij jongeren kunnen aanschuiven en meedenken over dit thema. Bedoeling is dat er na de workshop plannen worden gemaakt om acties te ontwikkelen die van belang zijn om iets te ondernemen tegen eenzaamheid onder jongeren. Opgeven kan tot woensdag 17 februari bij gerandadh@gmail.com. Even bellen met WiN Denise de Vette kan natuurlijk ook op 050 3176500. De workshop is donderdag 18 februari online. Na opgave krijgen deelnemers een link naar het programma. Deelname is gratis en is van 19.30 tot maximaal 21.00 uur.

‘Wat we vooral willen bereiken met deze workshop is dat we van de jongeren horen hoe we met eenzaamheid om moeten gaan,’ zegt Geranda de Haan. ‘Het moet dan ook beslist geen praatsessie worden, maar liever een workshop die onze kennis vergroot over eenzaamheid onder jongeren en welke acties wij daarin kunnen ondersteunen.’ Jasmine Ensink ervaart dagelijks de praktijk. ‘Ik zie om me heen dat jongeren zich terugtrekken op hun kamer en zich afsluiten. Ook ik heb enkele vriendinnen al een hele poos niet meer echt gesproken. Ja, elkaar online ontmoeten, dat kan, maar echt met elkaar in gesprek zijn en het hebben over de dingen die wij belangrijk vinden, nee, dat is niet meer zoals het gaat. Ik hoop dan ook dat er leuke acties worden bedacht waar we wat mee kunnen.

Als lid van de Jongeren Advies Raad Drenthe kan ik uitkomsten ook bespreken met jongeren in andere gemeenten.’ Als raadslid hoopt Anita van der Noord dat er ook in de gemeente Noordenveld wat gaat gebeuren om jeugd een prettiger toekomst te geven. ‘Als je kijkt naar de cijfers van onderzoeksbureaus dan word je daar niet vrolijk van. 3 tot 10 % van de jongeren kent chronische gevoelens van eenzaamheid en naarmate dat langer duurt laten jeugdigen steeds meer hun hoofd hangen. In onze samenleving is e r weinig aandacht voor deze problemen en wanneer dit langere tijd duurt kan dat ook van invloed zijn op mentale problemen als depressie, laag zelfvertrouwen en andere gedragsproblemen. Laten wij hier nu in Noordenveld daar wat aan gaan doen,’ klinkt het stellig. Na de workshop komt ook de lokale welzijnsorganisatie in beeld. Denise de Vette geeft hierbij aan dat WiN activiteiten met en door jongeren zal ondersteunen in voorbereiding en uitvoering. ‘Belangrijk is natuurlijk de eigen inbreng van jongeren. Ik hoop dat jongeren deze bijeenkomst als een kans zien om in actie te komen. Het zou mooi zijn indien een aantal jongeren zich opgeeft om mee te doen aan de workshopbijeenkomst op 18 februari.’