Ontmoeting centraal bij Trefpunt De Schans

EEN – Het bestuur van dorpshuis MFA De Schans en Welzijn in Noordenveld hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een wekelijkse ontmoetingsactiviteit voor inwoners uit Een en omgeving. Op woensdag 16 juni zullen de buurtwerkers van WiN samen met enkele vrijwilligers een informatiebijeenkomst organiseren. Vanaf 10.30 is het mogelijk om mee te denken en mee te praten over de inhoud van het programma. Er zal een filmpje worden vertoond waarop een Drents voorbeeld van een ‘Huiskamersoos’ te zien is. Opgave vooraf is niet nodig. Wie na afloop een kop soep met een broodje wil mee eten moet zich wel even opgeven en dat kan bij het Servicebureau van WiN 050 3176500.

Hennie Verbeek – de Jong en Bob Hulshof zijn vanuit WiN betrokken bij de opzet van deze voorziening. ‘We willen in het dorp een voorziening opzetten, dichtbij de inwoner, die voor iedereen toegankelijk is. We richten ons daarbij vooral op kwetsbare inwoners. Hierbij kun je denken aan mensen met een beperking, het hebben van weinig sociale contacten, mensen die eenzaam zijn, nieuwkomers en dergelijke. Onze verwachting is dat onze doelgroep vooral uit ouderen zal bestaan,’ zegt Hennie Verbeek – de Jong.

Belangrijke pijler is de inzet van vrijwilligers bij deze ontmoetingsactiviteit. Grietje van Dijk en Anja Nieuwenbroek zijn hierbij onder andere van de partij. ‘Ik vind het leuk om actief te zijn. Deze activiteit wordt in Een gemist. In andere dorpen als Norg en Veenhuizen zijn deze activiteiten er al. Mooi is dat we dit nu ook in De Schans kunnen opzetten,’ laat Grietje van Dijk weten. Anja Broekhuizen kijkt uit naar de start van de ontmoetingsactiviteit. ‘Toen mijn man en ik in Bonaire woonden was ik als vrijwilliger actief in een buurthuis. Ik deed daar activiteitenbegeleiding voor ouderen. Dat deed ik met veel plezier.’

De provincie Drenthe ondersteunt de wekelijkse ontmoetingsactiviteit met een startbijdrage. Het dorpshuis doet mee aan een Drents project waarbij activiteiten in het kader van functieverbreding worden opgezet.  Om in aanmerking te komen voor de startbijdrage van de provincie hebben buurtwerkers van WiN samen met bestuurders van het dorpshuis enkele provinciale bijeenkomsten bijgewoond. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er al in september van 2020 werd afgetrapt met het project. Door corona zijn de plannen een jaar lang in de ijskast gezet. Na de informatiebijeenkomst is het voornemen om zodra de coronamaatregelen worden verspoelend van start te gaan.

Sterke punten in het plan van aanpak zijn volgens Bob Hulshof de vaste woensdag van 10.00 tot 16.00 uur, de opzet van het programma met ontmoeting en het stimuleren van onderlinge contacten. Daarnaast geeft een wekelijkse ontmoeting ouderen de mogelijkheid om iets naar uit te kijken en mee te doen aan de samenleving. Ook mantelzorgers kunnen worden ontlast. En daarbij, doorverwijzing naar deze voorziening kan duurdere zorg voor de gemeenschap voorkomen of uitstellen. Zeker wanneer er activiteiten worden gedaan als stoel gymnastiek, creativiteit, valpreventie en het geven van voorlichting.’ Indien er verscherpte coronamaatregel komen zal het programma ter plekke worden aangepast.