Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Leek ter inzage

gemeente-leek

LEEK – Het ontwerpbestemmingsplan voor het Buitengebied Leek, ligt vanaf nu ter inzage. Dat maakten Burgemeester en wethouders van Leek  bekend. Ook ligt het correctieve herziening 2016 ter inzage.

Dit bestemmingsplan voorziet in een partiële en correctieve herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Leek, vastgesteld in maart 2010. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 juni 2018 gedurende zes weken (tot en met 18 juli 2018) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum.