Ontwerpwijzigingsplan Landgoed Vredewold ter inzage

LEEK – Burgemeester en wethouders van Leek maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Landgoed Vredewold, bij Hoofdstraat 200 te Lettelbert’ ter inzage ligt. Dit wijzigingsplan voorziet in een wijziging van de bestemming ‘Natuur-Agrarisch’ naar de bestemming ‘Natuur’. De voorgenomen wijziging wordt gedaan in het kader van de ontwikkeling van het Natuur Netwerk Nederland, waarmee wordt beoogd de natuurwaarden van het gebied te versterken.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 6 april  gedurende zes weken (tot en met 17 mei 2018) tijdens openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het Klantcontactcentrum. Hier vind je het bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl