‘Onze belangrijkste sponsoren zijn onze leden’

PEIZE-volksvermaken-sponsoren

Volksvermaken Peize vaart wel bij sponsorplan, maar:
PEIZE – Een mooie club mensen, Volksvermaken Peize. Al 84 jaar staan ze garant voor reuring in hun dorp. Van PaisPop, toneel, Palmpasen tot de klootschietcompetitie en de Paardenshow, Volksvermaken is overal bij betrokken. Net als uiteraard bij het Zomerfeest en de Palmpasenoptocht. Net als in Roden hecht de vereniging aan traditie. Toch heeft het bestuur gemeend dat stilstand ook achteruitgang is. Om bestaande activiteiten uit te breiden en om eventueel nieuwe activiteiten op de agenda te kunnen zetten, werd een sponsorplan geschreven. Met succes. Ondernemers staan bijkans in de rij om sponsor van de club te worden. Typisch Peize, want iedereen die er woont wordt opgevoed met de wijsheid dat je als Peizer drie dingen altijd ondersteunt: het zwembad, de ijsclub en Volksvermaken.
De loyaliteit van de bevolking van Peize aan Volksvermaken is bijzonder, zeker als je dat afzet tegen bijvoorbeeld Roden. Peize heef beduidend meer leden dan de collega’s in Roden en dat is opvallend. ‘ We gaan binnenkort richting de duizend leden’, zegt voorzitter Richard Veurman niet zonder trots. Het is een soort van vanzelfsprekendheid dat mensen lid van onze vereniging worden. Ook de forenzen die hier komen wonen weten dat. En anders wordt ze dat wel verteld. Onze leden zijn onze beste sponsoren. En het is inderdaad best bijzonder dat we richting de duizend leden gaan. Of beter: duizend huishoudens.’
Richard Veurman dus, al een jaar of vier op prima wijze voorzitter van het bestuur dat in totaal uit negen mensen bestaat. Daaronder twee vrouwen, wéér een verschil met Volksvermaken Roden. Voorlopig blijft het bestuur intact. Tijdens de donderdag gehouden ledenvergadering vonden geen bestuurswisselingen plaats. ‘Inderdaad, we zijn een club van traditie. Toch zijn er de afgelopen jaren zeker wel nieuwe elementen aan de planning toegevoegd. De FriZZZ-party voor tieners bijvoorbeeld en de klootschietcompetitie. Over dat klootschieten, daar doen gewoon honderd mensen aan mee hoor. Ook typisch voor Peize is wel Palmpasen. Je kunt het oubollig noemen, er lopen wel gewoon achthonderd mensen, van heel jong tot heel oud, door de straten van Peize. Bij evenementen als PaisPop zijn we meer ondersteunend, zoals we vaker faciliterend werken. De wandelvierdaagse zat jaren geleden in het slop, we zijn er gelukkig weer in geslaagd nieuw elan toe te voegen. We worden steeds meer gevraagd om te ondersteunen bij evenementen. De vraag die we ons dan stellen is of het van toegevoegde waarde is voor het dorp. Soms moeten we echter ook nee verkopen. Het is heel simpel: Volksvermaken is geen bank van lening’, zegt Veurman. Veurman wil binnenkort weer eens een borrel drinken met collega voorzitter Kalfsbeek van Roden. ‘Een jaar of zes geleden hebben we samen een feest georganiseerd in de Pompstee. Dat is dus al weer even geleden. We spreken elkaar zo nu en dan. Het wordt wel tijd om weer bij te praten. Nee, wij hechten minder aan de kostuums zoals ze dat in Roden doen. Herkenbaarheid is wel degelijk belangrijk, wij doen het met een shirtje en een jasje. Van de pantalons zijn we afgestapt en – eerlijk- de colberts dragen we eigenlijk alleen bij het toneel, haha. Het is niet zo belangrijk hoe je er uit ziet, meer wat je voor het dorp doet. We hebben een actief bestuur met mensen die allemaal nog werken. We steken een hoop vrije tijd in de evenementen, maar dat doen we graag. We vergaderen eens per maand en delegeren bepaalde werkzaamheden richting commissies. Ik als voorzitter zweef daar wat boven en tussen, al laat ik de commissies zeker hun werk doen.’
Tot voor kort kon Volksvermaken Peize het doen met de financiële bijdrage van de leden en een zestal sponsoren: vier hoofdsponsors en twee subsponsors. ‘Meer was niet nodig’, legt Veurman uit. ‘Toch was er al een aantal jaren een trend waarneembaar. Vroeger bijvoorbeeld, verdiende je aan de Peizer Jaarmarkt. Dat is nu anders, net zoals vroeger de autocross altijd geld opleverde. En dus stonden we voor de keuze. Als we iets extra’s wilden doen, moesten we extra financiële middelen zien te creëren. Secretaris Dolf Veenhuizen is vervolgens met een sponsorplan aan de slag gegaan. We bieden drie pakketten en de belangstelling bleek enorm. Sterker nog: ondernemers belden waarom zijn nog niet benaderd waren. Nu al hebben we veertig bedrijven aan ons weten te binden en ik durf te stellen dat we in oktober op tachtig zitten. Mensen en ondernemers in Peize onderkennen de waarde van Volksvermaken. Ze weten dat we voor echt elke doelgroep iets organiseren en gelukkig willen ze ons financieel helpen. En uiteraard krijgen ze daar wat voor terug. Het is beslist geen eenrichtingsverkeer. Binnenkort gaan we een dag met het bestuur brainstormen. Dan gaan we kijken wat we gaan doen, welke bestaande activiteiten we een boost willen geven en wat voor nieuwe evenementen we eventueel kunnen gaan organiseren. Verder willen we ons wat meer profileren. Zo komt er een mascotte, Hoppie gaat ie heten. Op termijn kopen we een pak en zal Hoppie ook bij de evenementen aanwezig zijn. Vinden de kinderen altijd heel leuk. Uiteraard blijven we hechten aan traditie, hoewel dat soms een beetje als een vies woord beschouwd wordt. Daarnaast kijken we ook naar zaken die we kunnen vernieuwen én willen we onze vereniging wat meer uitstraling geven. We zijn enorm blij met de sponsoren. En met de loyale leden. Op deze manier kunnen we nog jarenlang aan de slag om het dorp Peize levendig te houden.’