‘Ook Noordenveld wordt geraakt door de overspannen woningmarkt’

De Krant blikt terug én vooruit met burgemeester Klaas Smid

 

RODEN – De zomer zit er bijna op. Ook voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld. Allen hebben ze kunnen genieten van hun welverdiende vakantie en zijn ze vol goede moed en frisse zin teruggekeerd voor het vervolg van het politieke seizoen. Een beter moment om met burgemeester Klaas Smid terug te blikken op het eerste halfjaar en vooruit te kijken naar het vervolg van 2017 is er niet. De Krant in gesprek met de burgemeester over de woningmarkt, MTB-routes en Veenhuizen.

U heeft het de afgelopen maanden ongetwijfeld gelezen. Of in ieder geval meegekregen. Noordenveld heeft als gemeente de Omgevingsvisie vastgesteld. Het is het eerste punt dat Klaas Smid aanhaalt als we hem vragen naar de ontwikkelingen in het laatste half jaar. “Een ontzettend belangrijk onderwerp”, stelt de burgervader. “De Omgevingsvisie kan men zien als fundament voor heel veel besluiten. Belangrijk voor het te voeren beleid. Dat deze nieuwe visie is vastgesteld zorgt dus voor veel rust en een solide basis om op verder te bouwen.” Veel partijen hebben meegedacht en –gesproken over de visie, die tegenwoordig geldt als uitgangspunt van de ambities die Noordenveld heeft. Kort samengevat wil Noordenveld een duurzame fietsgemeente zijn met een netwerkende en vitale samenleving en hooggewaardeerde landschappen. Als dan ook Veenhuizen nog toegevoegd kan worden op de lijst van Unesco Werelderfgoed is het gemeentebestuur helemaal blij. “Veenhuizen staat momenteel sowieso goed op”, vindt Smid. “Ik weet nog dat Tom de Ket hier nerveus en vol mooie plannen zat te vertellen over het Pauperparadijs. ‘Leuk’, vond ik vooral. Achteraf blijkt het dus een enorme te hit te zijn, die landelijk positief is ontvangen en mooie recensies heeft gekregen. Het was een veel groter succes dan vooraf gedacht.” Alhoewel veel inwoners van het dorp trots zijn dat zo’n productie zich afspeelt in Veenhuizen, zijn er ook minder positieve geluiden te horen in  het dorp. “Begrijpelijk”, aldus de burgervader. “Natuurlijk is het Pauperparadijs dermate groot dat het ook problemen oplevert. Echter, niet genoeg voor een rechter om het te verbieden. Aan alle regels en wetten is voldaan. Dit tweede seizoen is ook echt het laatste seizoen. Het Pauperparadijs verplaatst zich volgend jaar naar Carré. Dan wordt het verhaal van Veenhuizen dus gewoon verteld in Amsterdam. Mooi toch? Wat voor altijd blijft is dat de naam Veenhuizen bij veel mensen in hun herinneringen zit gebeiteld. Het dorp is landelijk bekend en onderschat ook de economische impuls niet die de Veenhuizer –vooral horeca- ondernemers hebben gehad. En wie weet wat het vervolg in Amsterdam nog teweeg brengt qua toerisme?” De burgemeester is dus trots op het Veenhuizer gebeuren waarvan hijzelf de portefeuille heeft overgenomen van zijn voorganger Hans van der Laan. Ook trots is Smid op de realisatie van de Albertsbaan “die werkelijk prachtig is geworden”, vindt hij. “Het is niet alleen mooi dat na al die jaren de renovatie nu echt een feit is. Het is ook goed dat dit naar tevredenheid van velen is gebeurd.” De Albertsbaan is een nieuwe parel en bezienswaardigheid in een gemeente die toch al overloopt van levendigheid. “Die levendigheid, de vele activiteiten die hier georganiseerd worden vielen mij voor mijn aanstelling als burgemeester al op”, meldt Smid. “Het toeristische Norg, de LieFair, de RadioNL zomertoer, Rodermarkt en alle andere prachtige evenementen die het vermelden stuk voor stuk meer dan waard zijn. Deze evenementen volgen elkaar in alle delen van de gemeente in rap tempo op. Dat houdt in dat er een grote en brede basis van vrijwilligers is. Er wordt in deze gemeente enorm veel werk verzet ten behoeve van de leefbaarheid. Daar morgen we trots op zijn én moeten we zuinig op zijn.” Het afgelopen half jaar is dus goed geweest voor Noordenveld en de burgemeester zelf. Blijft staan wat er na de welverdiende zomerbreak op het programma staat. “Lopende zaken worden straks natuurlijk afgerond”, vat Smid het samen. “Denk daarbij aan de verdere uitwerking van de centrumvisie, het uitwerken van het Huisvestingsplan Onderwijs en de ontwikkeling van de nodige bouwlocaties.” Vooral dat laatste is een belangrijk punt, zo blijkt uit de laatste jaren. Met Roden en Peize als grootste trekpleisters is Noordenveld een populaire bestemming voor gezinnen om zich te vestigen. “Dat is terug te voeren op de overspannen woningmarkt in Groningen”, legt Smid uit. “De prijzen voor zowel koop- als huurwoningen stijgen daar de pan uit, waardoor omliggende plaatsen –met een goede verbinding richting de stad- steeds aantrekkelijker worden. Roden en Peize zijn zulke plaatsen. Natuurlijk willen wij uitbreiden, maar daarvoor moeten er wel goede plannen ontwikkeld worden en geschikte locaties voorhanden zijn. Ook Noordenveld wordt geraakt door de overspannen woningmarkt.” De naam Zuidhorn valt. In dat dorp wordt flink bijgebouwd en vliegen de kavels als warme broodjes over de toonbank. “Niet met elkaar te vergelijken”, aldus de Noordenvelder burgemeester die wel aangeeft dat er zeker in de twee eerder genoemde plaatsen binnen de gemeente bijgebouwd moet worden om te voorkomen dat de overspannen woningmarkt overslaat naar Roden en Peize. “En Norg, waar het project Oosterveld momenteel in de steigers staat”, voegt Smid toe. In Zuidhorn werd recent de noodklok geluid en gewaarschuwd voor de dreiging dat lagere- en middeninkomens uit de woningmarkt worden gedrukt. Een scenario dat ook dreigt voor Noordenveld. Een ander punt zijn de MTB-routes waar veel fietsliefhebbers naar uitkijken, maar waar de natuurliefhebbers nu al van gruwelen. “Wij willen uitdragen een echte fietsgemeente te zijn”, stelt Smid. “Dat blijkt uit de vele fietsevenementen die hier plaatsvinden, maar ook bijvoorbeeld uit het verkeersbeleid van de gemeente. Dat ook daar voor- en tegenstanders van zijn, is logisch. In de raad, een afspiegeling van de gemeenschap, is echter een breed draagvlak voor de fietsplannen van wethouder Auwema.” We vragen de burgemeester of vijf MTB-routes misschien niet iets teveel van het goede is. “Laten we daarover ook heel eerlijk zijn”, antwoordt Smid, “een wethouder kan nog zoveel willen, maar als hij niet de steun van de gemeenteraad krijgt vinden zijn plannen geen doorgang. Overigens draagt het zijn van een fietsgemeente ook bij aan een goed woon- en leefklimaat in de gemeente. Met de MTB-routes hopen we ook de jeugd te stimuleren vaker de fiets te pakken. Dat kan nooit slecht zijn.” Verder hoopt de burgervader dat Veenhuizen volgend jaar op de Unesco Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. Zoals al eerder besproken staat Veenhuizen er goed op, dus de vooruitzichten zijn goed, denkt Smid. “Daarnaast maken wij ons ook sterk voor de werkgelegenheid in Veenhuizen”, vertelt hij. “Het gevangeniswezen is belangrijk voor het dorp en zorgt voor veel arbeidsplaatsen. Het is afwachten wat het nieuwe kabinet met het gevangeniswezen van plan is, maar Noordenveld ‘rammelt’ zeker aan de poort om het beste voor Veenhuizen gedaan te krijgen. En ja, dat betekent dat wij graag zien dat de gevangenissen voor het dorp behouden blijven.” Het college van burgemeester en wethouders blijft dus ook in de tweede periode streven naar het beste. En dat blijft ook zo met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht. De suggestie dat de besluitvorming allemaal wel wat moeilijker en stroperiger zal gaan verlopen wuift de burgervader weg. “Dit college blijft tot aan maart volgend jaar volop in beweging”, belooft Smid. “Daarna is het hopen op een snelle formatie, zodat we ook na de verkiezingen direct door kunnen pakken.” Wel geeft Smid aan de veranderingen spannend te vinden. Wijzend naar de landelijke uitslagen is het niet ondenkbaar dat het college er na maart 2018 anders uit komt te zien. “Het is mijn eerste zogenoemde wisseling van de wacht als burgemeester”, beseft Smid zich. “Echter, als wethouder heb ik in andere gemeenten al aan zowel de verliezende als de winnende kant gestaan. Het hoort er trouwens ook gewoon bij in een democratie, dus het gaat ongetwijfeld goed komen.” Net als met de burgemeester zelf die inmiddels al goed is ingeburgerd in de gemeente waar hij bijna twee jaar geleden aan het roer kwam te staan. “Het wordt in ieder geval mijn tweede Rodermarkt als burgemeester”, blikt Smid vooruit naar de festiviteiten later deze maand. Een speciaal cassismuntje, zoals zijn voorganger, heeft hij echter nog niet te pakken. “Maar ik lust dan ook wel wat anders dan alleen een cassis hoor!”, besluit hij lachend.