Ook provincie investeert in fietsprovincie Drenthe

REGIO – De provincie Drenthe wil samen met gemeenten (ook Noordenveld), terreineigenaren en ondernemers een flinke kwaliteitsimpuls geven aan het Drentse fietsnetwerk. Gedeputeerde Staten stellen 6,75 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de fietsinfrastructuur, fietsroutes, voorzieningen en informatie, experimenten en innovatie. Drenthe heeft sinds vorig jaar de status 5-sterren fietsregio en is ambitieus als het om fietsen gaat. ‘Het is voor Drenthe van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de samenleving. De fietser van nu vraagt moderne voorzieningen en meer fietsbeleving onderweg, daar zetten we ons voor in’, zegt Henk Brink.