Ook Roden zal vooral boodschappencentrum worden

foto 2

Retailagenda en de sterke regiofunctie van Roden

RODEN – De Retailagenda. Dat is beslist niet zomaar een lullig rapportje. Niet één van de honderden onderzoekjes die jaarlijks in Nederland in de la verdwijnen en er pas jaren later – stoffig- weer uitgehaald worden. De Retailagenda is namelijk leidend. Zelfs voor de minister. Aan de Retailagenda werken talloze belangrijke partijen mee. Partijen die er écht toe doen. Doel van de agenda is vooral om de retail toekomstbestendig maken. Uit de laatste Retailagenda komt heel veel interessants naar voren, helemaal nu in Roden de discussie woedt over de Albertsbaan, parkeerdruk en de wensen van de klanten. Duidelijk is dat Roden vooral een boodschappencentrum wordt. Met name boeiend is ook de inbreng van Gertjan Slob. Hij is directeur van Locatus, de onafhankelijke marktleider op het gebied van winkelinformatie in de Benelux.

De retail herstelt zich. Dat is natuurlijk – voor iedereen – positief nieuws. Dat is echter geen reden om achterover te leunen. Binnen de retail vinden namelijk grote, structurele veranderingen plaats; de wensen van de consument veranderen in hoog tempo. Consumenten besteden steeds meer geld aan diensten en minder aan goederen, kopen meer online en hechten steeds meer belang aan gebruik in plaats van bezit. Een en ander heeft invloed op de behoefte aan fysieke winkels. Er zijn niet alleen minder fysieke winkels nodig, maar consumenten verwachten ook meer gemak, service en beleving in de winkelgebieden. In de afgelopen jaren is een overschot aan vloeroppervlakte ontstaan en staan meer winkelpanden leeg. Leegstaande panden hebben, samen met kwaliteitsverlies door onvoldoende investeringen in winkelgebieden, een negatief effect op alle winkeliers in dat gebied.

En zo staat het rapport vol met interessante zaken. Bijvoorbeeld: middelgrote centra- daar kun je Roden onder scharen- zullen in de nabije toekomst vooral boodschappencentra worden. Verder zullen horeca en retail meer en meer naar elkaar toe groeien. Dit om het vooral voor winkelend publiek aangenamer te maken. Voorbeeldje in dit kader is de Hema. Ook in Roden. Daar kocht je vroeger je ding en ging je weg, tegenwoordig drink je er ook koffie en gebruik je er je ontbijt. De recessie en zeker ook e-commerce hebben hun sporen al nagelaten in de retail, datzelfde gaat ook gelden voor de factor krimp, zeker ook in Noordenveld aan de orde hoewel minder hevig dan ooit beweerd werd. Door de vergrijzing bestaat er straks minder behoefte aan winkels. Een kleiner centrum- een logisch gevolg van de afnemende vraag- is overigens helemaal niet zo erg. Leegstand is dat wél. Sterker nog: leegstand is dodelijk. In de Retailagenda staat verder dat de grotere ketens zich steeds meer terugtrekken en dat de grote steden slechts overleven door internationale modeketens aan zich te binden. Een dorp als Roden heeft een soort van ‘voedingsfunctie’. Dergelijke centra moeten goed bereikbaar zijn. Is dat niet zo, dan dreigt leegstand. In de Retailagenda staat ook dat winkelketens buiten je centrum vestigen, niet altijd een goede ontwikkeling is. Plaats je bijvoorbeeld een grote supermarkt op het braakliggende terrein van de Vrijetijds Boulevard, dan kan dat dodelijk zijn voor het centrum van Roden. Trek je deze wetenschap door naar Leek, dan is het op zich prachtige centrum met onder meer Jumbo en Kwantum dus niet bevorderlijk voor het Leekster centrum. Dit wordt door een aantal ondernemers in Leek ook wel herkend. De gemeenten hebben ook een belangrijke rol. Die moeten de grotere winkels in een centrum koesteren en (soms letterlijk) de ruimte geven. Weer een voorbeeld: stel dat de Jumbo in Roden op de huidige locatie uit zou willen breiden, dan zou de gemeente zich maximaal in moeten spannen dit voor elkaar te boksen. Zelfs door bijvoorbeeld te helpen bij de aankoop van een naastgelegen pand. Bovendien wordt gemeenten geadviseerd wat soepeler met regels om te gaan, als het dit soort zaken betreft.

Uiteraard komt ook het aspect parkeren aan de orde. En de parkeerdruk. Dwing je mensen tot een behoorlijke wandeling voor ze hun boodschappen kunnen doen, dan komt je ‘leefbaarheid’ van het centrum in gevaar. Op dit moment – zo bewijst aanvullend onderzoek- mag het centrum van Roden beslist niet klagen. Het centrum draait goed en klanten keren telkens weer terug. Een tekort aan parkeerplaatsen kan ervoor zorgen dat mensen niet terugkeren in het centrum. Dan doen ze hun boodschappen wel bij die supermarkt net buiten het centrum. Roden heeft overigens nog steeds een regiofunctie. De groep mensen uit de regio – een straal van tussen de tien en vijftien kilometer- is zelfs net zo groot als het aantal Roners dat de boodschappen in Roden doet. Met andere woorden: de helft van het centrum draait op mensen uit de regio. Blijven die mensen ook komen als de auto minder snel en eenvoudig geparkeerd kan worden? Of blijven ze dan liever in eigen dorp? Dit en veel meer interessante zaken komen voorbij in de Retailagenda, een must voor elke ondernemer en eigenlijk ook elke bestuurder.
KADER

Het belang van de retailsector
De retail is een belangrijke economische sector voor Nederland. Ruim 775.000 mensen werken in de detailhandel, waaronder veel jongeren die hun eerste werkervaring opdoen. De sector omvat ongeveer 110.000 bedrijven die elk jaar een bijdrage van 93 miljard euro aan de economie leveren. Winkels vormen bovendien samen met horeca en de cultuursector het hart van de binnensteden en kernen. Winkelstraten zijn een belangrijke factor voor de aantrekkelijkheid, vitaliteit en leefbaarheid van de steden en dorpen en dragen daarmee bij aan de welvaart. Nu het herstel van de Nederlandse economie zich doorzet en de consumentenbestedingen aantrekken, gaat het ook weer de goede kant op met de detailhandel. De omzet steeg vorig jaar. Deze stijging is geheel te danken aan een toename van het aantal verkopen, die voor het eerst sinds 2008 weer stegen.