Oosterveld: de schop is de grond in

NORG – Het heeft even wat voeten in aarde gehad maar op vrijdag 10 november was het zover: klokslag 11.00 uur heeft wethouder Henk Kosters samen met aannemer Roelofs de eerste schop in de grond gezet als start van de nieuwe woonwijk Oosterveld in Norg.

Ter voorbereiding op de (woning)bouwwerkzaamheden wordt de eerste fase van het plan Oosterveld de komende maanden bouwrijp gemaakt. Hierbij wordt onder andere grondwerk uitgevoerd, de riolering aangebracht en de Oosterveldweg wordt voor ongeveer de helft aangelegd.

De afgelopen maanden is voor het deel waar de werkzaamheden worden uitgevoerd in het veld een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn beperkt grondsporen aangetroffen, maar die geven geen aanleiding om dit nog verder te onderzoeken. Ondanks de geluiden over mogelijke verstoring van het foerageergebied van vleermuizen is uit recent onderzoek gebleken dat er met dit werk geen conflict wordt veroorzaakt met de Flora- en faunawet of de Wet natuurbescherming ten aanzien van soortbescherming. Met andere woorden: de werkzaamheden kunnen beginnen! Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Roelofs uit Den Ham en namens de gemeente gaat de heer Henrie Bolt toezicht houden op de werkzaamheden.