‘Op deze manier gaan spookdorpen ontstaan’

  Weerstand tegen Factory Outlet Centre groeit en groeit

  RODEN/LEEK – In Assen komt wellicht een Fashion Outlet Centre; een winkelcentrum met tussen de zestig en tachtig (outlet) winkels waar op jaarbasis meer dan twee miljoen(!) bezoekers verwacht worden. Meer en meer groeit de weerstand tegen de komst van dit immense winkelcentrum, zeker ook bij ondernemers in Roden en Leek. Eerder al sprak Emiel van der Heide zijn zorgen uit, nu doen dat ook Zakenkring Roden en Handelsvereniging Leek Nietap. Ondertussen lijkt ook de politiek wat wakker geschud.

  ‘Uit onderzoek blijkt dat bezoekers van een dergelijk koopcentrum bereid zijn een uur te reizen, de invloed van het nieuw te bouwen FOC beperkt zich dus niet alleen tot Assen en Drenthe, maar tot alle noordelijke provincies’, zeggen Mirjan Groot en Alwin Piest namens Handelsvereniging Leek Nietap. ‘Omdat ook Leek binnen dat verzorgingsgebied van het FOC valt, hebben we onze leden een brief geschreven. Wij zijn van mening dat de komst van een FOC in Assen schade brengt aan alle centra binnen het verzorgingsgebied van dit nieuw te bouwen koopcentrum. Niet alleen in de binnenstad van Assen, maar ook in Leek en alle centra in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel.’ Piest vreest voor schade in de vorm van leegstand. ‘Het hoeft verder geen betoog wat leegstand doet met een centrum. Een zogenaamd gatenkaascentrum is niet toekomstbestendig. Provincie en gemeenten moeten de focus leggen op het versterken van bestaande winkelcentra. Op allerlei niveau, van de inspanningen van het ministerie van economische zaken tot de brancheorganisaties, banken en de gezamenlijke winkeliers, overal wordt gezocht en gewerkt aan manieren om de veranderde markt het hoofd te bieden. Dit resulteert in mooie resultaten, nieuwe samenwerkingsvormen en initiatieven. Ook in Leek werken we met heel veel verschillende partijen een aan toekomstbesteding centrum. Een nieuwe FOC, op welke locatie dan ook, voegt absoluut niets toe aan deze inspanningen, het heeft juist een averechtse werking.’
  Vanuit politiek Noordenveld bleef het tot aan begin vorige week oorverdovend stil. Alsof er niets aan de hand was, óf omdat politiek Noordenveld écht van de vrije marktwerking is, zoals insiders wel eens beweren. Gemeentebelangen drong er woensdagavond in de raadsvergadering op aan dat ook het college van Noordenveld schriftelijk haar mening gaat ventileren richting college van gedeputeerde staten van Drenthe, het college van Assen en de gemeenteraad van Noordenveld. In deze reactie verzoekt GB het college om in te gaan op de economische gevolgen voor de gemeente Noordenveld bij de komst van een FOC. Gemeentebelangen zelf laat weten het FOC een concentratie van detailhandel te vinden en daarmee niet passend binnen de provinciale omgevingsvisie. Ook zou een FOC volgens GB niet passen bij het provinciale streven naar leefbare centra in de kernen van Drenthe. Ook wijst GB het college op de averechtse werking van een FOC ten aanzien van de investeringen in onder andere het centrum van Roden. De ingediende motie van Gemeentebelangen werd overigens unaniem door de raad aangenomen.

  Zakenkring Roden maakt zich ook grote zorgen. ‘We hebben jaren gestreden voor een verbetering van onze dorpskern en staan inmiddels vlak voor een opknapbeurt van ons centrum. Daar zijn miljoenen mee gemoeid en provinciale en gemeentelijke subsidies. Behouden die investeringen nog wel het gewenste effect als er een FOC komt in Assen? Het moge duidelijk zijn dat wij niet gelukkig zijn met de mogelijke komst van een FOC in Assen. Wij zullen alle mogelijkheden die er zijn benutten om de komst van een FOC tegen te houden’, zegt het bestuur. Volgens Zakenkring Roden moet er bij de komst van een FOC in Assen rekening gehouden worden met een omzetverlies van ongeveer 5,4 procent. ‘Wij verwachten dat een FOC een groot deel van ons winkelend publiek en toeristen uit de omliggende dorpskernen zal gaan trekken. Dit zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor onder meer de kleding-, schoenen-, vrijetijds- en sportwinkels. Want juist in deze branche wordt het al steeds lastiger on het hoofd boven water te houden. Bij de komst van een FOC is de kans groot dat ze kopje onder gaan. Dit zou heel triest zijn voor de ondernemers zelf, maar ook de omliggende dorpen als geheel zullen direct de gevolgen ervaren. Er gaat leegstand ontstaan in de dorpskernen, waardoor een dorp veel minder aantrekkelijk wordt voor winkelend publiek. Minder publiek betekent minder omzet en wellicht dat daardoor nog meer ondernemers vertrekken. Zo ontstaan spookdorpen’, laat de Zakenkring bezorgd weten.
  Voorstanders van een FOC wijzen op een toename van arbeidsplaatsen. Ook daar heeft Zakenkring Roden een mening over. ‘De nieuwe arbeidsplaatsen die de FOC in Assen op zou moeten leveren, wegen volgens ons niet op tegen de nadelen die het gaat veroorzaken. Wat die nadelen zijn? Het failliet gaan van winkeliers, leegstand in de dorpskernen en een achteruitgang van de algehele woon-, werk en winkelbeleving. Bovendien zullen die grote aantallen arbeidsplaatsen alleen in de bouwfase een voordeel op gaan leveren, want daarna zullen de arbeidsplaatsen wegvallen tegen de arbeidsplaatsen die verloren gaan bij de winkeliers in het centrum van Assen en omliggende dorpen.’