‘Op Fietse naar Albertsbaan over zebrapaden’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Hij is terug… Reint-Jan Auwema, wethouder Gemeentebelangen. Het reisje van een week naar Doha in Qatar was hem niet aan te zien. Daar werd het WK wielrennen verreden. Ik dacht al, dat ik hem op beeld gebukt aan de reling zag staan… in die eindeloze woestijn van het Arabische schiereiland… als enige. Toeschouwers zag je verder niet. Zo val je wel op. Reint-Jan meldde dat het de UCI niet was ontgaan dat Noordenveld voor veel geld een ambitieus Op Fietse programma was gestart… Voor veel geld, want dat groeit ons hier op de rug… Net als bij die lui in Qatar, waar ze voor veel geld kunstmatige eilandjes hebben opgespoten. De Pearl noemen ze het. Geld speelt geen rol. Reint-Jan kon zich er op zijn gemak aan vergapen. Thuisgekomen las hij in deze Krant, dat er weer eens vertraging dreigde in het project Albertsbaan. Drievoudige ziekte zou de oorzaak zijn. RJ kon niet nalaten te melden, dat hij bij thuiskomst dit zelf(s) in De Krant kon lezen. Drukte om niks, meldde hij de redelijk gevulde Raadzaal woensdag. We lagen op schema. Ondanks De Bom, het zoeken naar een aannemer en het plan van stoorzender Geert Wolters met zijn goedkopere alternatief… We lagen op schema. Begin maart ging de schop in de grond. Eind juni klaar. Alleen de afwatering baarde nog zorgen en ook de plaats voor de fiets mocht niet vergeten worden(..) Nee geen verontrustende zaken deze woensdag in de raad. Of het zou de vertraging van het vestigen van een protserig landhuis moeten zijn tussen statige keuterhoven midden in Norg. De Raad van State had de Gemeente Noordenveld teruggefloten wegens procedurefouten… Dat kon er ook nog wel bij. Het project dateerde al van 1991(..) Nog staat er geen steen op de ander… De raad zwoegde zich ongeinteresseerd door dit dossier. Alleen Frederik van Lokeren Campagne (D66) en Jan Klinkenberg (Groen Links)hadden zich erin verdiept. De eerste constateerde geen enthousiasme bij omwonenden… Dat is wel heel zwak uitgedrukt. De tweede moest er nog steeds niks van hebben. Het detoneerde in de omgeving en vloekte met het Saksische karakter van de overige keuterboerderijen. Wethouder Henk Kosters had geen zin de historie er bij te halen. Hij constateerde nog twee puntjes om de voortgang te garanderen. De twee genoemde raadsleden bleven bij hun bezwaren en wilden er een “bespreekpunt van maken”. Wordt (weer) vervolgd. Ook een punt van discussie was het zogenaamde Landgoederenbeleid in de gemeente Noordenveld… Landgoederen (?) heeft de gemeente Noordenveld nog helemaal niet… Daar komt nu verandering in. Een inwoner aan de Markeweg in Steenbergen, die eerst onder Roderesch viel, wilde zo’n landgoed. Hij wilde zijn keuterstee even ópleuken’… Zijn buurman Harm Holman (raadslid CDA) noemde hem ‘burger’ en vond dat rondom een uit de grond verrezen, megalomaan landhuis een mooi landgoed was gekomen. Een ‘gegoede burger’ dus… Er waren veel strubbelingen geweest over de te volgen procedure.. Er bleken veel fouten te zijn gemaakt. In een eerder stadium had een hooggeplaatste ambtenaar als inspreker in de raad al het boetekleed aangetrokken. Nee de aanvrager de heer Holthuis, eigenaar van het landgoed Nieuw Holthuizen, trof geen blaam. Alaa, het ruim uitgevallen stolpje was eerst al eens als een illegaal bouwwerk afgeschilderd en hij voelde zich te goed om voor inwoner van Roderesch door te gaan. Dat moest Steenbergen zijn. Dat paste beter bij zijn nieuwe status. Hij vroeg een tijd geleden al toestemming om zulks te wijzigen. De postbode zou hem niet kunnen vinden. Nee, de raad ging met veel omhaal van woorden om met de nieuwe landgegoede… Veel excuses werden gemaakt aan het adres van deze eigenaar van Noordenvelds eerste landhuis. Nee… daardoor was het begrip ‘Landgoederenbeleid’ bepaald misplaatst. Ook al liep men over van verontschuldigingen over ten onrechte toegepaste procedures. Ongewoonte… Dat was het… Ofschoon…? Was Gerrie van der Heide, die samen met zijn moeke Trientje aan het fietspad bij de Kaatsweg Roderesch niet de eerste, die een Landgoederenprocedure is gestart? Bij Gerrie was ‘een stokoude Borg’ plotseling uit het kreupelhout verrezen. Niemand had daar ooit iets bijzonders aan opgemerkt. Gerrie wel. Hij voerde het object op als rijp voor de Landgoedstatus en ook toen zaten gemeente en Provincie met de volgende vraag: Had het object historische betekenis, of was het gewoon een illegaal bouwwerk. De Gemeente besloot het op formele gronden af te wijzen. Er zou te weinig eigen grond omheen liggen. Geen landgoed Kaathoven dus. Wel Nieuw Holthuyzen. Veel geluk ermee. Over geluk gesproken. Die heb je wel nodig om bij nat weer de pas aangelegde Zebrapaden over te glibberen. Op Fietse… Wie dat niet wil geloven, moet maar even naar de Giro, de Tour of de Vuelta kijken om te weten, wat die voetganger vriendelijke obstakels te weeg brengen bij de fietsende snelheidsduivels… De Lus van Roden heeft bij nat weer er een spektakel bij. Wethouder Reint-Jan Auwema van Noordenveld Op Fietse had het er niet makkelijk mee. Hierover aan de tand gevoeld door Wietze de Wind (PvdA), die zich tijdens de rondvraag afvroeg, waarom er 3 kort na elkaar bij de Brink waren aangelegd. Hij meldde iets als, dat het op aanvraag was gebeurd… Ben bang niet door fietsers, die bij nat of glad weer de bocht willen inzeilen. Of bij de snelle kortebaners met Ronermarkt, die uitgerekend daar naast het Wapen van Drenthe moeten afremmen van 60 tot 0 km/uur… Of denk aan een niet snuggere automobilist; en die zijn d’r echt… die niet weet dat je een jeugdige of bejaarde voetganger voorrang moet verlenen… Reint-Jan had na terugkeer uit Qatar heel wat uit te leggen… Zoveel is duidelijk. Hoop maar dat het helpt…