Op pad voor een mooier dorp

Op pad voor een mooier dorp

NORG – Twee keer per jaar organiseert de gemeente Noordenveld een dorpsschouw in Norg. Na een oproep van de Belangenverenging in het dorp kwamen maar liefst meer dan 30 reacties binnen om die kwesties tijdens de schouw te bekijken. ‘Best wel veel,’ oordeelde voorzitter Gerard Meijering van de Belangenvereniging. ‘Alleen jammer dan veel van de genoemde onderwerpen niet echt geschikt zijn voor onze dorpsschouw. Ze zijn te omvangrijk om meteen op te pakken. Wel bespreken we elke reactie en krijgen inwoners persoonlijk of via de plaatselijke krant uitleg over de schouw. We hebben van de 30 reacties ongeveer de helft goed kunnen wegzetten en die worden binnenkort aangepakt.’

Tijdens de dorpsschouw wordt ter plekke bekeken wat de beste oplossing is. Als voordeel wordt genoemd de gezamenlijke aanpak met betrokkenen op het gebied van handhaving, groenbeheer en het buurtwerk van WiN.  Gebiedsverbinder Gert van Rossum erkend dat niet alles meteen kan worden opgelost. ‘We krijgen heel veel onderwerpen binnen die te groot zijn voor een dorpsschouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om het herstraten van een heel gebied of het opknappen van een parkeerterrein. Zo werd de parkeerplaats van de sporthal bij de Brinkhof aangemerkt als zeer hobbelig en voor sommige gebruikers als gevaarlijk omschreven. Deze zaken noteren we wel en bespreken we in een ander verband.’

Wat ook een directe oplossing in de weg staat is dat niet alle wegen eigendom zijn van de gemeente. De provincie gaat bijvoorbeeld over fietspaden en doorgaande wegen en in Norg hebben ook de Boermarken gronden in onderhoud. Daarnaast zijn er klachten waar een Belangenvereniging ook weinig tot geen invloed heeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid reclameborden aan lantaarnpalen en het gegeven dat bij drukte op de terrassen in het centrum van het dorp voetgangers over de straat moeten lopen omdat de stoep vol staat met stoelen en tafeltjes.

Gerard Meijering gaf aan dat het beter was als dorpsgenoten bij gevaarlijke of overlast situaties niet wachten op een dorpsschouw. ‘Als er struikelgevaar is bij een straat of stoep dan is het beter om naar de website van de gemeente te gaan en je klacht door te geven op ‘iets te melden.nl’. Dan komt het ook bij de goede afdelingen terecht en wordt een probleem meteen verholpen.’ Wie liever persoonlijk contact wil kan hiervoor ook de gemeente rechtstreeks bellen.