‘Opa, heb jij een baby in de buik?’

LEEK – De kleine dondersteen! Onze driejarige kleindochter stond mij een tijdje op te nemen, uiteindelijk bleef haar blik op mijn buik gericht. Daarna, zonder twijfel, vroeg ze ‘opa, heb jij een baby in de buik?’ Voorzichtig keek ik naar dat toch wel ‘ietsjes’ opgezette gedeelte. ‘Nee hoor’ antwoordde ik enigszins beduusd tegen haar. ‘Alleen meisjes krijgen baby’s’. Gelukkig was voor haar de kous toen af, maar ik heb die dag vaak een blik naar beneden geworpen. Kinderen en dronken mensen zeggen altijd de waarheid is een uitspraak die sinds jaar en dag gebezigd wordt en zal dan nog lang niet worden geschrapt. Het zou goed zijn als ook politici in één adem met het dronken volk en de kinderen konden worden genoemd, maar het verleden heeft bewezen dat dit een ideale wereld is die niet bereikt kan worden, zoals het woord utopie kan worden uitgelegd. Wat ook een utopie is, is dat ziekte en verdriet ons worden bespaard tijdens ons leven. Bestuurlijk Westerkwartier kent helaas de keerzijde van een goede gezondheid. Binnen enkele maanden overleden burgemeester Kor Dijkstra van Grootegast, wethouder Rien Honnef van Leek en een dikke week geleden wethouder Kor de Wagt van Grootegast. Hoeveel kun je als familie, vrienden en ook bestuurlijk aan? Het is maar goed dat we niet alles van tevoren weten. Wat de Leekster politiek betreft, we leven in een tijd die behoorlijk malheureus is. Na het overlijden van Rien Honnef namen de overige leden van het college zijn portefeuilles over. Afgelopen week bleek burgemeester Berend Hoekstra ziek te zijn, zodat hij de raad niet kon voorzitten en zijn portefeuilles en die van Rien niet kon behartigen. Voor de wethouders Ben Plandsoen en Hans Morssink betekende dit nog een extra schepje er bovenop. PvdA raadslid Michiel van der Linden nam op een voortreffelijke wijze de taak als voorzitter voor zijn rekening, zodat Berend rustig kon uitzieken. Op 5 oktober zal hij de door GroenLinks als wethouder voorgedragen Karin Dekker kunnen benoemen. Tot dan toe, roeien met de riemen die we hebben. Dat een motie in bestuurlijke taal tijdens de raadsvergadering genoemd ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ het niet zou halen, was bijna te voorspellen. Te elfder ure, 19.15 uur, een kwartier voor het begin van de vergaderingen, kreeg het CDA een motie die een dag eerder in Zuidhorn was aangenomen. Dit met de vraag om dit ook in Leek naar voren te brengen. Jaren geleden hebben we als raad afgesproken om moties altijd twee dagen van tevoren aan de andere fracties kenbaar te maken, maar dit noflik streven is al jaren zoek. De motie hield in om niet alleen het aardbevingsgebied, maar in heel de provincie Groningen snel internet mogelijk te maken. Het ging hierbij vooral om het buitengebied waar schoolkinderen hun huiswerk via de computer slecht of helemaal niet kunnen maken en waar agrariërs met hun supermoderne technologie niet uit de voeten kunnen door trage verbindingen. De Provinciale Staten hebben het onderwerp woensdag 28 september aan de orde, dus haast was volgend het CDA geboden. De andere partijen voelden zich enigszins overvallen en hadden eerder en meer informatie verwacht, zodat alleen de leden van de CDA-fractie en Friso Roorda van de VVD de motie steunden. Enigszins begrijpelijk, want haastige spoed …. Tijdens de commissievergadering bleek dat de buren van de huidige locatie van De Zijlen aan de Tolbertervaart veel vragen hebben over een toekomstige uitbreiding. De commissie besloot het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Leek-Tolbertervaart 6 wel voor zes weken ter inzage te leggen, zodat een ieder zijn of haar zienswijze kan indienen. Thuisgekomen na een avond vergaderen stond ik even voor de spiegel. Ze had gelijk, hoewel, geen baby, wel een burgemeestersbuikje. Wat hebben we ’t goed in ons landje. ‘Ik groet u’. ‘Moi’.