Open brief aan Geert Willems

  Alteveer, 7 juni 2015

  Beste Geert,

  Ik ken je van de lagere school. We zaten weleens naast elkaar in de klas. Je viel op door je bovengemiddelde intelligentie. Nu, tientallen jaren later, ben je weer in mijn vizier geraakt omdat je politiek getinte verhalen in De Krant schrijft. En omdat ik als ondernemer en als betrokken burger geïnteresseerd ben in politiek, zowel landelijk als lokaal, lees ik ook altijd jouw rubriek ‘De luis in de pels van politiek Noordenveld’.

  Jij hebt jezelf die functie als ‘luis in de pels’ toebedeeld. Heel goed, noodzakelijk zelfs, vind ik. Het is immers een kerntaak van journalisten om de politieke macht te controleren. Opletten of zij beloftes nakomen,  gemeenschapsgeld goed besteden, eerlijke en transparante politiek bedrijven. Dat dat nog niet zo eenvoudig is, besef ik mij goed. Je moet feitelijk blijven, aan hoor en wederhoor doen om zo objectief mogelijk verslag te kunnen doen.

  Er is echter één ding dat me telkens weer opvalt in jouw verhalen, ook meteen de reden voor deze brief, en dat is dat jij als ‘luis’ in feite maar in één pels zit: in die van Lijst Groen Noordenveld.

  Deze oppositiepartij -met vier zetels in de gemeenteraad van Noordenveld een behoorlijke club en gekozen door het volk- haal je met regelmaat onderuit. Vaak met grof geschut, op de man gespeeld. Wat ik mij afvraag is of je dat moet willen als jezelf respecterend journalist. Oppositiepartijen hebben immers een belangrijke functie in de samenleving. Bovendien kent ieder verhaal twee kanten. En ook die andere kant zou moeten worden gehoord in een goed journalistiek stuk, toch? Of je het ergens als journalist inhoudelijk nu mee eens bent of niet, dat zou voor het verhaal niet uit moeten maken. Partijleider Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid, jouw partij zoals ik tussen de regels door opmaak, pakt het anders aan. Hoe tegengesteld de standpunten tussen links en rechts ook, hij gaat er als een leider mee om. Blijft een heer in het politieke debat en het opzettelijk beschadigen van mensen is geen doel voor hem.

  Misschien zit hierin nog een verbeterpuntje voor jouw verslagen. Ik ben ervan overtuigd dat jij met jouw zeer brede algemene kennis én ervaring als schrijver prima kritisch en objectief verslag kunt doen. Het zou de geloofwaardigheid van je artikelen bevorderen waardoor nog veel meer betrokken Noordenvelders ze met veel plezier zullen volgen.

  Met vriendelijke groet,
  Sjors van der Heide
  (overigens géén lid van Lijst Groen Noordenveld)