Opgericht: Wijkbelangenvereniging Mensingeveld

RODEN – De Wijkbelangenvereniging Mensingeveld in Roden is een feit. Daarmee is deze vereniging de 23e formele belangenvereniging in de gemeente Noordenveld. In aanwezigheid van wethouder Alex Wekema werd het bestuur unaniem door de aanwezige bewoners vanuit de wijk Mensingeveld gekozen. Voorzitter is Peter Leeflang, secretaris Harma Kleve en penningmeester Hans Boogaard. Er was deze avond een grote opkomst van 43 inwoners in de raadszaal. Er vond een uitgebreide en aansprekende presentatie plaats over diverse onderwerpen die de gemeente vanuit sociaal wijkbeheer wil gaan bespreken met de belangenvereniging. Het bestuur van Mensingeveld moet nog een convenant ondertekenen met de gemeente. Hierin wordt de samenwerking ook formeel bekrachtigd. De belangenvereniging Mensingeveld was al actief aan de slag geweest met een wijkschouw. Onderwerpen die er deze avond uitsprongen waren verkeersveiligheid, overlast hangjeugd bij de gymzaal en de veiligheid in het kader van inbraakpreventie. De inbreng van een sociaal component in de belangenvereniging is ook besproken. Omzien naar elkaar werd als belangrijk ervaren. Er zullen ten aanzien van de diverse onderwerpen specifieke werkgroepen komen. Ook is er al een wijklogo en een website. Voor de overlast van de hangjeugd aan de Spijkerzoom en vooral bij het fietsenhok naast de gymzaal is een aparte afspraak gemaakt met wethouder Alex Wekema. Mensingeveld heeft zich inmiddels aangesloten bij het wijkplatformoverleg van alle wijken Roden en het dorp Nieuw Roden. Ambtelijk medewerker Gert van Rossum en Welzijn in Noordenveld buurtwerker Jan Donkelaar zullen de nieuwe vereniging ondersteunen. Wie meer informatie wil kan terecht bij een van de bestuursleden of even bellen met Jan Donkelaar 0503176500.