Opnieuw stijging lokale inkoop

NOORDENVELD – In 2017 kocht de gemeente Noordenveld opnieuw meer in bij lokale ondernemers. Vorig jaar werd er voor ruim vier ton meer ingekocht ten opzichte van 2016.

Wethouder Jos Huizinga: ”In 2017 werd er voor € 3.546.000 lokaal ingekocht. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er meer is ingekocht bij lokale zorgaanbieders. De totale inkoop in de Regio Groningen-Assen is in 2017 met € 3.233.000 gestegen naar € 13.020.000. Noordenveld is sterk afhankelijk van de breedte van het leveranciersaanbod binnen de gemeente. Het blijft daarom moeilijk in te schatten of er meer mogelijk is. Daarnaast is er bij de grotere klussen altijd een remmende werking door het aanbestedingseffect waardoor ook leveranciers van buiten de gemeente een eerlijke kans krijgen. Het gaat dan vaak om Europese aanbestedingen.”

Sinds 2013 heeft de gemeente Noordenveld een inkoopbeleid waarin is afgesproken dat bij onderhandse aanbestedingen zoveel als mogelijk van het aantal uit te nodigen kandidaten uit het lokale c.q. regionale bedrijfsleven afkomstig is. Verder past de gemeente zo veel mogelijk duurzaamheids- en sociale criteria toe in bestekken en aanbestedingsdocumenten.